Zorgen voor jong en oud

Midden-West-Vlaanderen is een knooppunt van grote zorginstellingen. Al sinds de middeleeuwen nemen kloosterordes de zorg voor armen, zieken en ouderen op zich. Na WOII groeien die gasthuizen uit tot grote ziekenhuizen en woonzorgcentra. Vaak getuigt de naam vandaag nog van hun katholieke oorsprong. Opvallend zijn de instellingen voor de zorg voor personen met een beperking, met Dominiek Savio in Gits als pionier.

Niet alleen zorg maar ook onderwijs wordt vaak opgericht vanuit katholieke hoek. Zo wordt het Klein Seminarie in het prille begin van de 19de eeuw als één van de eerste colleges in een voormalig Augustijnenklooster opgericht. Ook christelijke jeugdbewegingen zoals Scouts, Chiro en KSA zijn hier vroeg actief en zijn nog steeds heel populair.