Wingene

Dienstverlening

Intergemeentelijke GIS-coördinator (regionaal en structureel)
Intergemeentelijk archiefteam (structureel)
Gemeenschappelijke dienst voor interne preventie op het werk (aanvraag ingediend)
Cluster economie (voorzitter)
Deelname intervisiegroepen Midwest

Projecten

Digitaal stedenbouwkundige informatie
Aankopen

  • elektronische maaltijdcheques
  • verkeersborden

Gezamenlijk onderhoud hydranten
Wijk-werken
Eéngemaakt bibliotheeksysteem 

Beleidsmatige samenwerking

Strategisch plan Midwest 2020 - 2025
Regierol sociale economie
Socio-economische streekvisie
Vervoerregio
Eerstelijnszones
Geïntegreerd breed onthaal
Rationeel waterbeheer
Traject inkanteling BIE
Sport Midwest
Welzijnsplatform
Aanpak Covid-19-pandemie
Regionale ICT-visie