Wijk-werken

Sinds 1 januari 2018 is DVV Midwest organisator voor wijk-werken in de regio. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met VDAB.

Wat is wijk-werken?

Wijk-werken is een werkbegeleidingstraject voor mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Via dit traject kunnen wijkwerkers werkervaring opdoen en reeds verworven competenties aanscherpen en uitbreiden met oog op toegang tot de reguliere arbeidsmarkt. Dit gebeurt door het uitvoeren van maatschappelijk relevante activiteiten en taken binnen een reële arbeidsomgeving via werkplekken bij overheden of particulieren.

De wijk-werkers worden toegeleid naar het wijk-werken door de VDAB of OCMW. Tijdens hun traject wijk-werken worden zij begeleid door de bemiddelaars wijk-werken van de VDAB. Zij gaan na of de gevraagde klus mogelijk is en matchen een wijk-werker met de activiteit. De contactgegevens van de bemiddelaars wijk-werken kan je hier per gemeente terugvinden.

Kan ik gebruik maken van wijk-werken?

Je komt in aanmerking als gebruiker voor het wijk-werken als:

  • Privépersoon
  • Gemeente
  • OCMW
  • Onderwijsinstelling
  • Land- en tuinbouwbedrijf
  • Vzw of niet-commerciële vereniging

De activiteiten waarvoor je wijkwerkers kan inschakelen staan hier opgelijst. 

Heb je vragen?

Zoek je een wijkwerker? Staat jouw activiteit niet op de lijst van de toegelaten activiteiten? Wil je meer informatie over deze tewerkstellingsmaatregel?

Je kan met al jouw vragen terecht bij de projectmedewerker wijkwerken, Sabrina De Witte. 

Documenten