Wat is Dienstverlenende Vereniging Midwest (DVV Midwest)?

Op 22 december 2017 werd de intercommunale voor regio Midwest, de ‘dienstverlenende vereniging Midwest’ opgericht. De 16 besturen uit regio Midwest en WVI zijn partners in deze intercommunale. De besprekingen voor de opstart van deze intercommunale werden reeds in 2015 gestart. Deze nieuwe intercommunale draagt bij tot een versterking van de besturen door een sterkere samenwerking voor gezamenlijke projecten en het aanstellen van gespecialiseerd intergemeentelijke personeel.

Op 18 december 2018 werd een statutenwijziging doorgevoerd om te voldoen aan de bepalingen van het decreet lokaal bestuur. Concreet betekent dit dat de raad van bestuur bestaat uit max. 15 bestuurders.

De intercommunale heeft twee bestuursorganen: een raad van bestuur en een algemene vergadering. Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018, dienen ook de bestuursorganen van de DVV Midwest opnieuw samengesteld te worden. Dit gebeurde door de algemene vergadering die op 26 februari 2019 in haar nieuwe samenstelling bijeenkwam.

Voor de periode 2019-2020 bestaan de bestuursorganen van de DVV Midwest uit volgende leden.