Voordracht ‘Veerkracht’ door dr. Michael Portzky

De Midwest-besturen hechten belang aan het welzijn van hun medewerkers. Op vrijdag 17 mei 2019 organiseerde DVV Midwest een voordracht rond het thema veerkracht. Steeds meer zien we zorgwekkende cijfers verschijnen over de gevolgen van stress, soms vertaald in burn-outcijfers, depressiecijfers, zelfmoordcijfers, enz. Waarom reageren mensen zo verschillend op stress en tegenslagen? Wat betekent stress nu werkelijk voor ons lichaam en onze geest? Een bepalende factor hierbij lijkt de mate van veerkracht. Want een goede veerkracht helpt je sterker in het leven staan.  

Gastspreker neuropsycholoog Michael Portzky heeft aan onze lokale besturen in begrijpelijke taal uitgelegd wat chronische stress doet met ons lichaam, wat we moeten weten over veerkracht en hoe dit ons kan helpen. Meer informatie is terug te vinden via volgende linken:

Foto: Saskia Verriest