Voedseldistributieplatform in de regio

Helaas zijn ook op vandaag mensen die het financieel moeilijk hebben aangewezen op voedselpakketten om te overleven. De situatie is er met corona niet beter op geworden.

De Vlaamse Regering heeft daarom een projectoproep uitgeschreven voor de uitbouw van voedseldistributieplatformen. Vanuit de regio werd een project ingediend dat door de Minister positief is onthaald en kan rekenen op 100 000 € voor de komende drie jaar.

NIEUW

Het voedseldistributieplatform is nieuw voor de regio. Maar de inzet van vele kleine en grote initiatieven die voedseloverschotten inzamelen en verdelen onder mensen in armoede is dat niet. In de regio zijn vele sociale diensten, voedselbanken en vrijwilligersinitiatieven actief. Het nieuwe platform wil dan ook versterkend werken. Bedoeling is in gesprek te gaan met alle bestaande initiatieven en in een eerste fase een businessplan uit te werken. Dat moet zorgen voor een organisatorische en financiële basis voor een stabiel project.

RUIMER

Op termijn wil het distributieplatform ook ruimer gaan werken. Het is de ambitie om op termijn een platform te bieden waar alle initiatieven rond voedsel (voedselrecuperatie, voedselkwaliteit, voedselbedeling, hergebruik van voedseloverschotten,…) samen komen. Dat betekent dat er ook contacten worden gelegd met sociale economie-initiatieven, kennisinstellingen, recyclage-initiatieven, enz.

Armoedebestrijding is een belangrijke ambitie van het voedseldistributieplatform, maar evenzeer wordt ingezet op duurzaamheid, gezondheid, sociale economie en sociale tewerkstelling.

AANWERVING

Om het project op het terrein te realiseren zoekt DVV Midwest op korte termijn een halftijds projectmedewerker. Hij of zij zal die functie kunnen aanvullen met een halftijdse inzet voor wijk-werken.