Voedseldistributieplatform

Het probleem van voedseloverschotten is gekend: er worden heel veel voedseloverschotten weggegooid. Op hetzelfde moment zijn er heel wat mensen die zich in een kwetsbare positie bevinden en voedselhulp kunnen gebruiken. De Vlaamse Regering heeft daarom in 2021 een projectoproep uitgeschreven voor de uitbouw van voedseldistributieplatformen. Vanuit de regio werd een project ingediend dat door de Minister positief is onthaald en kan rekenen op 100 000 euro voor de komende drie jaar.

Versterkend

Het voedseldistributieplatform is nieuw voor de regio. Maar de inzet van vele kleine en grote initiatieven die voedseloverschotten inzamelen en verdelen onder mensen in armoede is dat niet. In de regio zijn vele sociale diensten, voedselbanken en vrijwilligersinitiatieven actief. Het nieuwe platform wil dan ook versterkend werken. Bedoeling is in gesprek te gaan met alle bestaande initiatieven en in een eerste fase een projectplan uit te werken. Dat moet zorgen voor een organisatorische en financiële basis voor een stabiel project.

Ruimer

Op termijn wil het distributieplatform ook ruimer gaan werken. Het is de ambitie om op termijn een platform te bieden waar alle initiatieven rond voedsel (voedselrecuperatie, voedselkwaliteit, voedselbedeling, hergebruik van voedseloverschotten,…) samen komen. Dat betekent dat er ook contacten worden gelegd met sociale economie-initiatieven, kennisinstellingen, recyclage-initiatieven, enz.

Armoedebestrijding is een belangrijke ambitie van het voedseldistributieplatform, maar evenzeer wordt ingezet op duurzaamheid, gezondheid, sociale economie en sociale tewerkstelling.

Gerelateerde items