VDAB en Midwest werken samen!

In het voorjaar 2022 zal de samenwerkingsovereenkomst tussen VDAB en DVV Midwest definitief ondertekend worden. Beide partners, samen met POM West-Vlaanderen en de provincie West-Vlaanderen slaan de handen in elkaar om de knelpunten op de lokale arbeidsmarkt aan te pakken.

Midden-West-Vlaanderen heeft een kleine arbeidsmarktreserve, o.a. door de zeer lage werkeloosheidscijfers. Dit brengt met zich mee dat we samen extra inspanningen zullen moeten leveren, om mensen richting de arbeidsmarkt te laten evolueren. Er wordt daarbij gedacht aan extra begeleiding voor langdurig zieken, laaggeschoolde jongeren, maar ook aan betere begeleiding en toeleiding tot sociale economie.

Om dit concreet te maken werden 8 sporen ontwikkeld waarop gewerkt zal worden.

VDAB, DVV Midwest, POM WVL en het provinciebestuur slaan de handen in elkaar, samen met alle spelers op de arbeidsmarkt, om daaraan te werken.