Vacature: Projectmedewerker wijk-werken

Sinds 1 januari 2018 is DVV Midwest de organisator voor wijk-werken in de regio. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met VDAB. Wijk-werken is een werkbegeleidingstraject voor mensen met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Via dit traject kunnen wijkwerkers werkervaring opdoen en reeds verworven competenties aanscherpen en uitbreiden met oog op tewerkstelling in de reguliere arbeidsmarkt. Dit gebeurt door het uitvoeren van maatschappelijk relevante activiteiten en taken binnen een reële arbeidsomgeving via werkplekken bij overheden of particulieren.

Jouw functie:

Als projectmedewerker wijk-werken sta je in voor de samenwerking tussen VDAB, DVV Midwest en de lokale besturen op vlak van Wijk-Werken. Je zoekt actief nieuwe werkvloeren voor Wijk-Werken en promoot Wijk-Werken ook binnen de social-profit in de regio.

Ons aanbod:

We bieden je een halftijdse functie in een contract van onbepaalde duur. De verloning is volgens de rechtspositieregeling van DVV Midwest vastgelegd op weddeschaal B1 - B3.

Extra troeven:

 • Ervaring relevant voor de functie, wordt volledig in rekening gebracht bij de toekenning van geldelijke anciënniteit.
 • Flexibel werkrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • De nodige IT-werkmiddelen worden voorzien zoals een smartphone met abonnement en laptop.
 • Mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 7.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van het aantal jaar in dienst bij DVV Midwest).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Een tweede pensioenpijler (3%).
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een eindejaarstoelage.
 • Vakantiegeld.

Jouw profiel:

 • Je bent in het bezit van een bachelor diploma of gelijkwaardig door ervaring. In dit laatste geval toon je concreet aan waaruit jouw ervaring bestaat.
 • Je bezit een rijbewijs B én beschikt over een wagen.
 • Je gedrag is in overeenstemming met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat moet worden voorgelegd.

De aanwervingsprocedure:

De procedure bestaat uit verschillende stappen

 • Kandidaatstelling is mogelijk op dvv-midwest@midwest.be.
 • Je dient te voldoen aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden.
 • Op basis van het cv en motivatiebrief worden kandidaten al dan niet uitgenodigd voor de verdere procedure. Deze bestaat uit een proef onderverdeeld in een schriftelijk gedeelte onder de vorm van een thuisopdracht en een mondeling gedeelte onder de vorm van een gesprek met de selectiecommissie.  
 • Het mondeling gedeelte zal doorgaan in de kantoren van DVV Midwest, streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare. De datum is nog te bepalen.
 • Je dient te slagen voor een competentiemeting. De datum is nog te bepalen.

Kandidaturen, met motivatiebrief en cv, worden gericht aan:

dvv-midwest@midwest.be

Dienstverlenende vereniging Midwest
T.a.v. Saskia Verriest
Algemeen directeur
Spanjestraat 141/2
8800 Roeselare

Je ontvangt feedback  over je deelname.

Documenten

 • Functie_competentieprofiel_projectmedewerker_wijk-werken - 2024.pdf 1,6 Mb