Vacature: coördinator digibanken

Heb jij interesse in het steeds digitaler worden van onze samenleving?  Zin om mee de opstart te maken van een compleet nieuw project?  Dan ben jij de persoon die we zoeken! Wordt coördinator digibanken binnen DVV Midwest!

De besturen in de regio Midden-West-Vlaanderen werken samen rond e-inclusie. E-inclusie heeft als doelstelling om digitale uitsluiting, zowel op vlak van kennis, vaardigheden en toegang tot hardware, tegen te gaan. Met het project Digibanken wil de Vlaamse Overheid kwetsbare groepen meekrijgen in de digitaliseringsgolf.

Jouw functie:

Als coördinator  ondersteun je de lokale besturen bij de opstart van 3 digibanken in de regio. Dat houdt oa in het opzetten, uitwerken en implementeren van de verschillende bouwstenen van het project ‘Digibanken’ : uitleen hard- en software, opleiding en verbeteren van de  digitale toegang tot essentiële diensten. Je werkt samen met de diverse e-inclusie partners en project-collega’s met als doelstelling te komen tot een geïntegreerde aanpak. Dat betekent o.a. dat 

 • Je contact zoekt met de reeds aanwezige digi-activiteiten binnen de regio (lokale besturen), dit via de input vanuit andere projecten, meer specifiek vooral het project rond het opzetten en uitbouwen van een lokaal e-inclusiebeleid in de regio
 • Je zoekt naar partnerships
 • Je instaat voor de opvolging en rapportage van het projectdossiers en er mee voor zorgen dat de resultaten van het project worden behaald
 • Je deelneemt aan netwerkmomenten.
 • Je contacten legt met potentiële partners.
 • Je opereert als een verbindingsfiguur voor de partners binnen het project.
 • Je rapporteert de stand van zaken aan alle betrokken partijen.
 • Je instaat voor een optimale informatiedoorstroming naar betrokken partijen.
 • Je de hardware en randapparatuur van de digibanken beheert. Dit behelst de organisatie van aankoop, onderhoud en uitleen van het digitaal materiaal. Je werkt hiervoor samen met partners en stuurt medewerkers aan.
 • Je contacten legt met partners rond circulaire economie, refurbish en upcycling in het kader van duurzaamheid.
 • Je een uitleensysteem opzet voor de digibanken .
 • Je het netwerk beheert van partners binnen de digibanken.
 • Je de vorming  en begeleiding coördineert en opvolgt  voor personen die digitale uitsluiting ervaren, samen met de digicoaches.

Jouw profiel:

 • Je bent in het bezit van een master diploma of gelijkwaardig door ervaring.
 • Je bezit een rijbewijs B én beschikt over een wagen.
 • Je gedrag is in overeenstemming met de eisen van de functie waarvoor je solliciteert. Het passende gedrag wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister dat moet worden voorgelegd.

Ons aanbod:

We bieden je een voltijdse functie in een contract van onbepaalde duur. Deze tewerkstelling kadert in verkregen projectsubsidies tot december 2024. De verloning is volgens de rechtspositieregeling van DVV Midwest vastgesteld in schaal A1a A2a.

Extra troeven:

Extra troeven:

 • Ervaring relevant voor de functie, wordt volledig in rekening gebracht bij de toekenning van geldelijke anciënniteit.
 • Flexibel werkrooster volgens afspraken binnen de dienst.
 • De nodige IT-werkmiddelen worden voorzien zoals een smartphone met abonnement en laptop.
 • Mogelijkheid tot thuiswerk.
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.
 • Maaltijdcheques van € 7.
 • Een uitgebreid verlofstelsel (30 tot 35 dagen afhankelijk van het aantal jaar in dienst bij DVV Midwest).
 • Een hospitalisatieverzekering.
 • Een tweede pensioenpijler (3%).
 • Integrale terugbetaling van woon-werkverkeer met het openbaar vervoer.
 • Een fietsvergoeding.
 • Een eindejaarstoelage.
 • Vakantiegeld.

De aanwervingsprocedure:

De procedure bestaat uit verschillende stappen waarbij je telkens geslaagd dient te zijn.

 • Kandidaatstelling is mogelijk op dvv-midwest@midwest.be tot en met 31 januari 2023.
 • Je dient te voldoen aan de toelatings- en aanwervingsvoorwaarden.
 • Op basis van het cv en motivatiebrief worden kandidaten al dan niet uitgenodigd voor de verdere procedure. Deze bestaat uit een kennismakingsgesprek met de selectiecommissie waarbij o.a. gepeild wordt naar ervaring, motivatie, …
 • Kandidaten die hiervoor slagen nemen deel aan het schriftelijk examen. Dit is een thuisopdracht en bestaat uit een case die zal worden toegelicht aan de selectiecommissie. Dit zal doorgaan in de kantoren van DVV Midwest, streekhuis, Spanjestraat 141 te Roeselare. De datum is nog te bepalen.
 • Je dient te slagen voor een competentiemeting. De datum is nog te bepalen.

Uit de rangschikking van de geslaagde kandidaten stelt de raad van bestuur van DVV Midwest één kandidaat aan in een contract van onbepaalde duur in de graad A1a – A2a overeenkomstig de rechtspositieregeling van DVV Midwest.

Kandidaturen, met motivatiebrief en cv, dienen gericht te worden aan:

dvv-midwest@midwest.be

Dienstverlenende vereniging Midwest
T.a.v. Saskia Verriest
Algemeen directeur
Spanjestraat 141/2
8800 Roeselare

Je ontvangt feedback  over je deelname na afsluiten van de periode voor kandidaatstelling.

Meer informatie en een loonsimulatie kan bekomen worden via dvv-midwest@midwest.be.  

Documenten

 • 202212_vacature_functie_competentieprofiel_coördinatorDigibank_def.pdf 1,9 Mb