V.O.B.o.W. vzw

Aanwezig in stad of gemeente:

Roeselare (en met uitbreiding West-Vlaanderen)

Voorstelling:

De Vereniging voor Oudheidkundig Bodemonderzoek West-Vlaanderen (V.O.B.o.W.) is een provinciale vereniging die door waakzaamheid, noodopgravingen en systematisch bodemonderzoek de oudheidkundige waarden in West-Vlaanderen wil redden.

V.O.B.o.W publiceert consequent de onderzoeksresultaten van de vereniging en geeft onderzoeksprojecten in en/of over West-Vlaanderen de kans resultaten te publiceren. Dit zowel via de West-Vlaamse Archeokrant (WAK), de West-Vlaamse Archaeologica (WA), als via themagebonden publicaties.

V.O.B.o.W beheert wetenschappelijk gedocumenteerde archeologische collecties van talloze opgravingsprojecten uit het verleden. Het onderhoudt contacten met groeperingen, instellingen en openbare diensten binnen het betreffende veld, met het oog op een gecoördineerde wetenschappelijke samenwerking.

Jaarlijk organiseert V.O.B.o.W een activiteitenprogramma met excursies, lezingen en tentoonstellingen.

V.O.B.o.W. beheert een uitgebreide erfgoedcollectie.

Contactgegevens:

Jozef Goderis

jozef.goderis@skynet.be 

051/222 720

https://vobow.be/