UiT in de Buurt

Het project 'UiT in de Buurt' vond plaats in 2017. Het project wil actieve vrijetijds-en cultuurparticipatie in sociaal kwetsbare buurten stimuleren. Via co-creatie wordt de sociale cohesie en het samenleven in de regio Roeselare versterkt. De Bruinbeekstraat in Ingelmunster werd uitgekozen als buurt om een pilootproject op te zetten dat vervolgens als ‘good pratice’ voor het lokaal beleid en aanverwante spelers op het terrein kan fungeren.

 

Informele ontmoetingen

In de eerste helft van het project werd vooral ingezet op informele ontmoeting en kennismaking met de buurt. Er werden twee open 'koffiemomenten' georganiseerd in een aantrekkelijke, rode caravan die midden in de buurt werd neergepoot. Nadien werden twee informele buurtvergaderingen georganiseerd om nog beter de noden te leren kennen. Omdat niet iedereen bereikt kon worden via de buurtmomenten, werden in de loop van de maand mei ook nog extra huisbezoeken georganiseerd. Deze bezoekjes werden samen met de lokale afdeling van Welzijnsschakels afgelegd. Op die manier werd de drempel voor een gesprek zo laag mogelijk gehouden. 

 

Van een geslaagd buurtfeest naar een vast feestcomité

Uit alle gesprekken en vergaderingen kwam vooral de zin om samen een zomerbuurtfeest te organiseren naar boven. De nood aan feestelijke ontspanning, iets samen organiseren en beleven in de vrije tijd, ruimte voor de kinderen om te spelen,...deze aspecten kwamen bij heel wat bewoners tijdens de gesprekken aan de oppervlakte. Om het feest in goede banen te leiden werden verschillende werkgroepen opgericht. Er werd daarbij uitgegaan van de interesses en talenten van elke buurtbewoner. Ook het muzikale luik werd volledig uitgewerkt samen met de buurtbewoners. Na afloop van het geslaagde buurtfeest werd een vast buurtcomité op touw gezet met als doel nog meer vrijetijdsactiviteiten in de buurt te organiseren. Sociale huisvestingsmaatschappij 'de Mandelbeek' gaf zelfs haar sociaal medewerkster de nodige ruimte om mee deze vrijetijdswerking uit te bouwen en verder op te volgen. 

Regionaal ontmoetings-en reflectiemoment 

Na afloop van het project in Ingelmunster organiseerde BIE een regionale ontmoetings-en reflectienamiddag 'UiT in de Buurt'. Deze vond plaats op 19 oktober 2017 in de Cultuurfabriek in Ingelmunster. De namiddag richtte zich op lokale besturen, ambtenaren van diensten vrije tijd/cultuur en welzijn, OCMW’s, (vrijwilligers)werkers binnen vrijetijdsorganisaties (zoals Welzijnsschakels,…), sociale huisvestingsmaatschappijen, medewerkers samenlevingsopbouw en vormingplus. 

Mehdi Maréchal werd uitgenodigd als inleidende spreker. Mehdi was voorheen stafmedewerker cultuur en diversiteit binnen Demos (Vlaams kenniscentrum participatie) en werkt nu als zelfstandig consulent voor participatieve praktijken. In zijn inleiding gaf hij enkele theoretische inzichten mee rond vrijetijds-en cultuurparticipatie, doorspekt met enkele concrete praktijkvoorbeelden. Na de inleiding volgde een panelgesprek met de verschillende organisaties die betrokken waren bij het pilootproject in Ingelmunster.

Na het panelgesprek konden alle deelnemers aanschuiven bij één van de 3 werkgroepen, waarvoor we telkens één of twee inleidende sprekers geëngageerd hadden:

  1. Lokale Netwerken Vrijetijdsparticipatie: op maat van elke gemeente? Inleiding door Astrid De Bruycker van Démos vzw
  2. Sociale huisvestingsmaatschappijen: meer dan alleen sociaal wonen. Inleiding door Peter De Clerck, directeur De Mandelbeek
  3. Nadenken over een lokaal en sociaal cultuur-en vrijetijdsbeleid. Inleiding door Inge Vandewalle van Démos vzw en Kasper Verhelst, sociaal-artistieke projecten De Spil Roeselare

In totaal namen 33 personen deel aan de reflectie-en ontmoetingsnamiddag UiT in de Buurt.

Behalve de regionale ontmoetings-en reflectiedag werd het pilootproject in de Bruinbeekstraat in Ingelmunster en de bijzondere samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij daar ook nog belicht in een speciaal artikel in het tijdschrift van de VVSG “Lokaal”:

 

https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/vrijetijdsbesteding-uit-en-thuis-in-de-sociale-

Foto's