Trefdag psychische kwetsbaarheid: casus Fien

Tijdens de Trefdag psyische kwetsbaarheid geven enkele organisatie aan wat zij kunnen beteken in een concrete casus. Bij je inschrijving geef je aan welke casus je wenst mee te volgen en eventueel te participeren. 

Casus Fien

Fien is 10 jaar en komt uit een gescheiden gezin. Fien woont samen met moeder en halfbroer (15jaar). Halfbroer zit op internaat. Relatie met moeder verloopt moeilijk vanwege zelfmoordgedachten bij moeder.  

Er is een bezoekregeling opgestart voor Fien maar in de praktijk ging ze meer naar vader en bleef ze daar weekends overnachten. Op heden wil Fien niet meer naar vader en komt er heel wat naar boven bij Fien rond thuissituatie bij papa (drugsgebruik, agressie, seksueel overschrijdend gedrag naar Fien toe,…)   

Maternale grootmoeder is een belangrijke steunfiguur, ze zorgt vaak voor opvang van Fien. Fien heeft schrik dat maternale grootmoeder iets zal overkomen, dit omdat maternale grootmoeder veel medicatie moet nemen.  

Fien is aangemeld in het crisismeldpunt door CLB omwille van zware crisismomenten op school en thuis. Sinds januari 2023 gaat Fien vaak in crisis waarbij ze uren kan krijsen, wenen, agressief opstelt,… dit zowel op school alsook in de context.  

Hulpvragen van Fien:  

 • Zou graag fulltime bij oma wonen 
 • Wil hulp voor vader (agressie en drugs) en rond vader (angst om naar daar te gaan vanwege agressie door papa)  
 • Wil hulp voor mama rond suïcide gedachten 
 • Hulp rond angst  
 • Hulp rond agressie school  
 • Hulp rond verlies oma in de toekomst 

Hulpvragen mama:  

 • Duidelijkheid rond contact met papa en uitklaring van gebeurtenissen  
 • Hulp voor dochter op psychische vlak 
 • Rust in haar hoofd  
 • Ondersteuning contextueel  
 • Ondersteuning in agressie die het meisje stelt zowel op school alsook thuis 

Bekijk hier de casus Rita & Jo en Annie

Terug naar het volledige programma van de trefdag psychische kwetsbaarheid