Trefdag psychische kwetsbaarheid: casus Annie

Tijdens de Trefdag psyische kwetsbaarheid geven enkele organisatie aan wat zij kunnen beteken in een concrete casus. Bij je inschrijving geef je aan welke casus je wenst mee te volgen en eventueel te participeren. 

Casus Annie

Casus vanuit TOV (patiënt die uitstroomt na residentiële opname + basishouding in gesprek over delicate onderwerpen)

Annie, 35 jaar, gescheiden mama (momenteel alleenstaand) van 2 kinderen die geplaatst zijn door ‘Bijzondere Jeugdzorg’, vermoeden van een lagere begaafdheid.  

Annie kwam langs op intake na verschillende residentiële opnames ten gevolge van depressieve klachten waardoor ze op meerdere levensdomeinen de pedalen kwijtraakte. Annie kampte in het verleden ook met een alcoholmisbruik. 

Annie werd aangemeld vanuit de PAAZ AZ Delta. Tijdens deze opname werd via hen leefloon (Welzijnshuis/OCMW) aangevraagd maar dit kon nog niet in orde gebracht worden. 

Hulpvragen van Annie: 

  • Wil terug contact met haar kinderen. 
  • Wil copingsvaardigheden aangeleerd worden om niet terug naar alcohol te grijpen. 
  • Wil haar leefloon/administratie terug op punt krijgen / met een beperkt budget (toekomstig leefloon) gezond leven. 
  • Wil terug een gestructureerd huishouden. 
  • Wil haar netwerk uitbreiden – re-integreren in de maatschappij (via VWW, vrijetijdsbesteding, …). 
  • Wil werken aan haar beperkte zelfzorg/hygiëne. 
  • Wil op langere termijn terug een betaalde job (is hier nu nog niet klaar voor). 

Bekijk hier de casus Rita & Jo en Fien

Terug naar het volledige programma van de trefdag psychische kwetsbaarheid