Toegankelijkheidsverklaring

DVV Midwest streeft ernaar haar website toegankelijk te maken overeenkomstig het Vlaams Bestuursdecreet dd. 7 december 2018 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2016/2102 van het Europees Parlement en de Raad.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.midwest.be.

NALEVINGSSTATUS

De website www.midwest.be voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA. Enkele delen van onze website zijn niet volledig conform de regels.

Midwest doet zijn best om deze pagina’s en documenten zo toegankelijk mogelijk te maken.

De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf’s. Bepaalde informatie wordt aangeboden als PDF. Midwest kan niet garanderen dat al deze bestanden aan de webrichtlijnen voldoen. We bekijken welke PDF-formulieren we kunnen omzetten naar webformulieren en welke formulieren we offline kunnen halen.

Niet al onze afbeeldingen bevatten een betekenisvolle alternatieve tekst.

Op www.midwest.be wordt doorgelinkt naar externe websites, al dan niet via automatische integratie op de frontend. Niet alle informatie op deze sites voldoet aan de richtlijnen.

De Iframe op de pagina's Sportclubs in Midwest en Sportinfrastructuur in Midwest voldoet niet aan de richtlijnen, doordat gelinkt wordt naar de website van SportVlaanderen.

EXTRA TOELICHTING

We nemen, samen met de webleverancier LCP, de volgende maatregelen om aan de toegankelijkheidseisen te voldoen:

  • De website werd opgebouwd met het oog op toegankelijkheid.
  • Integratie screeningstool in het CMS en op www.midwest.be:
    • screening bij ingave nieuwe content
    • periodieke screening van de volledige website.
  • Aanpassing frontend midwest.be met een hoog contrast switch knop.
OPSTELLING VAN DEZE TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 30 april 2021, in samenwerking met de webleverancier LCP.

FEEDBACK EN HANDHAVING

Kom je een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Heb je vragen over de toegankelijkheid van onze website? Neem contact op met ons via dvv-midwest@midwest.be.