Covid-19

Sinds de eerste lockdown van maart 2020 is het alle hens aan dek om de verspreiding van het Covid-19 virus in te dijken.

DVV Midwest zet in op de hele lijn van sensibilisering, preventie, bronopsporing, covid-coaching en contactonderzoek. Daarnaast biedt Midwest ook ondersteuning bij de vaccinatiecentra. Midwest doet dit voor alle gemeenten van het werkgebied en in Dentergem en Lendelede die zich inschrijven in de gezamenlijke aanpak. In deze aanpak is er steeds nauw overleg met andere regionale partners en in de eerste plaats met de eerstelijnszones (ELZ Midden WVL en ELZ RITS).