Milieu

Voor het thema ‘milieu’ zet Midwest voor de legislatuur 2019-2025 in op volgende acties:

  • Midwest streeft naar een gebiedsdekkende deelname aan het burgemeestersconvenant in regio Midwest.
  • Sinds eind 2016 engageren de Midwest-gemeenten zich om binnen hun bestuur rationeel met water om te gaan. 
  • De uitbouw van een regionaal dierenasiel.

Daarnaast volgt Midwest andere actuele projecten op zoals de voortgang in het dossier Ventilus, Blue Deal,…

Contact

Adres
Spanjestraat 141/2 , 8800 Roeselare
dvv-midwest@midwest.be