ICT, GIS en digitalisering

In regio Midwest worden de besturen geconfronteerd met veel uitdagingen en noden op vlak van digitalisering. Er is nood aan een visie voor de digitale regio Midwest. Deze visieontwikkeling start in 2021. Het streefdoel is om tegen eind 2025 te beschikken over een roadmap en eerste resultaten.

De Midwest-besturen werken al een aantal jaren samen op vlak van GIS, het geografisch informatiesysteem. Een zestal besturen doet hiervoor beroep op de intergemeentelijke GIS-coördinator die vanuit WVI wordt tewerkgesteld.

Contact