Welzijn

Vanaf 2020 is er in Midwest een gecoördineerde samenwerking op vlak van welzijn door de aanwerving van een regionaal coördinator voor welzijn. Het is de bedoeling om overzicht te houden over alle welzijnsgerelateerde thema’s en bestaande initiatieven op elkaar af te stemmen. Door deze gecoördineerde samenwerking kan er ook sneller ingespeeld worden op nieuwe opportuniteiten.

In Midwest wordt er rond welzijn onder andere ingezet op het geïntegreerd breed onthaal (GBO), wijk-werk, afstemming tussen de woonwinkels, regierol sociale economie …

Deze regionale samenwerking heeft haar meerwaarde sterk bewezen in de Covid-pandemie.

Contact

Adres
Spanjestraat 141/2 , 8800 Roeselare
welzijn@midwest.be