Onderzoeksthema's

Genealogie Hooglede en Gits

Naam organisatie: Ledda Giddis

Omschrijving organisatie: Onderzoek van het verleden van Hooglede en Gits.

Onderzoeksthema: Onderzoek naar onderlinge genealogische dorpsverwantschappen in Hooglede en Gits, over de individuele families heen.

Contact: Lieven Denewet (voorzitter) / Bruggestraat 74, 8830 Hooglede / denewet.molens@telenet.be

 

Koetsenbouwers in West-Vlaanderen

Naam organisatie: Koetsenmuseum Desot Donald Hooglede

Omschrijving organisatie: Donald Desot restaureerde beroepshalve 49 jaar lang koetsen. Sinds acht jaar is er ook een koetsenmuseum, waar hij historische koetsen (gebouwd in West-Vlaanderen) verzamelt.

Onderzoeksthema: Onderzoek naar de koetsenbouwers in West-Vlaanderen (1880-1925). Donald Desot heeft momenteel weet van een 44-tal koetsenbouwers uit West-Vlaanderen. Maar er waren ongetwijfeld veel meer koetsenbouwers in de streek. In iedere stad waren er immers koetsenmakers, koetsenateliers, rijtuigbouwers, rijtuigmakers… Allemaal benamingen voor de koetsenbouwers van toen. 

Contact: Koetsenmuseum Desot Donald, Wulfhoekstraat 13, Hooglede / desot.donald.koetsen@gmail.com

 

Geschiedenis gemeente Ingelmunster

Naam organisatie: Gemeente Ingelmunster

Omschrijving organisatie: gemeentebestuur.

Onderzoeksthema: Onderzoek naar de geschiedenis van de gemeente. Meerdere onderwerpen zijn mogelijk:

– Geschiedenis van Ingelmunster in de Middeleeuwen
– Het agrarisch leven in Ingelmunster vóór 1850
– Ingelmunster tijdens WOII
– Familie Von Plotho (verdere uitdieping)

Contact: lieve.dedoncker@ingelmunster.be (coördinator Vrije Tijd)

 

Sneakers: perceptie en evolutie in de regio?

Naam organisatie: Eperon d’Or

Omschrijving organisatie: Regionaal erkend museum dat handelt over de sociale, en technische geschiedenis van de borstel- en schoennijverheid waarvoor Izegem tientallen jaren (vooral 20ste eeuw) het productiecentrum van België is geweest.

Activiteiten: Onderzoek naar de perceptie en evolutie van sneakers in onze regio. Specifiek ook voor Izegem: hoe stond men in “De Schoenenstad” t.o.v. de opkomst van sportschoenen en “baskets”?

Contact: gertjan.remmerie@izegem.be

 

Patroonsorganisatie schoenen

Naam organisatie: Eperon d’Or

Omschrijving organisatie: Regionaal erkend museum dat handelt over de sociale, en technische geschiedenis van de borstel- en schoennijverheid waarvoor Izegem tientallen jaren (vooral 20ste eeuw) het productiecentrum van België is geweest.

Onderzoeksthema (of stage): Opmaken van de geschiedenis van de patroonsorganisatie schoenen, onder andere op basis van aanwezig archiefmateriaal dat nog verder kan geordend worden ondertussen. Izegem is (waarschijnlijk) de enige plaats waar dit archief aanwezig is. Verder onderzoek is nodig.

Contact: gertjan.remmerie@izegem.be

 

Geschiedenis borstelbedrijven Izegem

Omschrijving organisatie: Regionaal erkend museum dat handelt over de sociale, en technische geschiedenis van de borstel- en schoennijverheid waarvoor Izegem tientallen jaren (vooral 20ste eeuw) het productiecentrum van België is geweest.

Onderzoeksthema (of stage): Opmaak van de bedrijfsgeschiedenis van borstelbedrijven Gheysens en Werbrouck, onder andere op basis van aanwezig archief.

Contact: gertjan.remmerie@izegem.be

 

Dadizele: Fonds de Croix

Naam organisatie: Heemkundig kring Dadingisila vzw

Omschrijving organisatie: De Heemkundig kring Dadingisila streeft naar meer kennis van en waardering voor de geschiedenis en het lokale erfgoed in Dadizele.

Onderzoeksthema: Bestuderen van het kasteelarchief van het “fonds de Croix”. Dit archief bevat ongeveer negentienduizend unieke documenten en beslaat vijfhonderd jaar geschiedenis (eind 14de eeuw tot eind 19de eeuw) van Dadizele, een groot deel van West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk.

Contact: Philip Depraetere (archivaris) / philip.depraetere@telenet.be / 056.501 336

 

Oorsprong Slypskapelle

Naam organisatie: Heemkundige Kring Moorslede

Omschrijving organisatie: De Heemkundige Kring Moorslede wil alles verzamelen en bewaren dat van belang is voor de geschiedenis van Moorslede en Slypskapelle. Daarnaast organiseert ze ook activiteiten om het erfgoed bekend te maken bij het brede publiek.

Onderzoeksthema: Onderzoek naar de oorsprong van het dorp Slypskapelle (Moorslede) in de 14de eeuw.

Contact: Secretariaat: Iepersestraat 52 A, 8890 Moorslede / 051.771 057 / contact@heemkringmoorslede.be

 

Moorsleedse vluchtelingen naar Normandië tijdens WOI

Naam organisatie: Heemkundige Kring Moorslede

Omschrijving organisatie: De Heemkundige Kring Moorslede wil alles verzamelen en bewaren dat van belang is voor de geschiedenis van Moorslede en Slypskapelle. Daarnaast organiseert ze ook activiteiten om het erfgoed bekend te maken bij het brede publiek.

Onderzoeksthema: Onderzoek naar de vluchtelingen uit Moorslede naar Normandië tijdens WOI.

Contact: Secretariaat: Iepersestraat 52 A, 8890 Moorslede / 051.771 057 / contact@heemkringmoorslede.be

 

Schuttersgilden Roeselare

Naam organisatie: Reusselaere

Omschrijving organisatie: Reuzenstadsgilde in Roeselare met 17 reuzen in bezit die worden ingezet bij stadsfeestelijkheden.

Onderzoeksthema: Ontstaan en evolutie van de schuttersgilden (boogschutters) in Roeselare.

Contact: john.huvaere@gmail.com

 

Trabollen in Roeselare

Naam organisatie: Reusselaere

Omschrijving organisatie: Reuzenstadsgilde in Roeselare met 17 reuzen in bezit die worden ingezet bij stadsfeestelijkheden.

Onderzoeksthema: Onderzoek naar het trabollen in de stad Roeselare. Hoeveel bolletra’s waren er? Hoeveel zijn er nog?

Contact: john.huvaere@gmail.com

 

Roeselare: Gaslantaarns

Naam organisatie: Reusselaere

Omschrijving organisatie: Reuzenstadsgilde in Roeselare met 17 reuzen in bezit die worden ingezet bij stadsfeestelijkheden.

Onderzoeksthema: Beschermen en in kaart brengen van de gevelgaslantaarns in de stad. Je kan de armen van deze lantaarns nog detecteren op enkele gevels in de stad. Onderzoek naar de mogelijkheid tot herintroductie van de staande lantaarnpalen in het stadsgezicht.

Contact: john.huvaere@gmail.com

 

Michels filmmuseum in Roeselare

Naam organisatie: Michels Filmmuseum

Omschrijving organisatie: Het filmmuseum brengt de nostalgie van de oude film terug naar het publiek. Je leert er alles over analoge cinema’s en dat in een kleine filmzaal. Er staan in het filmmuseum ook 4 digitale filmprojectoren (giften van BARCO), het publiek kan dus perfect de oude met de nieuwe toestellen vergelijken. Het oudste toestel dateert uit 1850, het is een fotocamera met plakketten.

Onderzoeksthema: Onderzoek naar de herkomst van de oude toestellen (bouwjaar, firma…). 

Contact: Michels Filmmuseum VZW / Gladiolenstraat 15- 17, 8800 Roeselare / 0495.805 258  / www.michelfilmmusem.be / michiel.remaut@telenet.be

 

Bronnen voor de geneaoloog

Naam organisatie: Familiekunde Vlaanderen Regio Mandel-Leie vzw

Omschrijving organisatie: Dienstverlening aan leden en geïnteresseerden in genealogie. Dit door het aanbieden van documentatie (documentatiecentrum in Oekene), voordrachten en cursussen.

Onderzoeksthema: Samenstellen van een overzicht van welke primaire en secundaire bronnen voor de genealoog beschikbaar zijn of bestaan voor de steden en gemeenten uit de regio.

Contact: Wilfried Devoldere, wilfried.devoldere@skynet.be (voorzitter) OF Brigitte Willaert, mbrigitte.willaert@telenet.be (secretaris) /  http://fv-mandelleie.familiekunde-vlaanderen.be/startpag.html

 

Het zoeavenkorps (1867-1960) in Roeselare

Naam organisatie: Klein Seminarie Roeselare

Omschrijving organisatie: Middelbare school gesticht in 1806 door de bisschop van Gent. De school kent een rijke geschiedenis met veel grote figuren (Guido Gezelle, Hugo Verriest, Albrecht Rodenbach, Constant Lievens, ministers, wetenschappers, dichters…). De school speelde een belangrijke rol in de Vlaamse beweging, de sociale geschiedenis van Vlaanderen en de missionering. Het historisch patrimonium met onder meer de geklasseerde Augustijnenkerk (1725), tal van waardevolle kunstvoorwerpen, een bibliotheek en een schoolarchief maakt dat deze school tot de rijkste van het land behoort.

Onderzoeksthema: Het zoeavenkorps (1867-1960) was een pausgezinde jeugdwerking (‘de oudste jeugdbeweging van Europa’) die in het Klein Seminarie ontstond als steun voor paus Pius IX in zijn strijd tegen de Italiaanse nationalisten. Het was het eerste zoeavenkorps van het land. Later volgden andere colleges dit voorbeeld maar daar gingen de korpsen snel teloor. Het archief van het zoeavenkorps is bewaard in situ. Er is hierover nog geen wetenschappelijke studie gemaakt. Het gaat nochtans om een uniek fenomeen waarmee men enerzijds de Vlaamse zoeavenstrijders in Italië wilde steunen en eren maar anderzijds ook wou verhinderen dat studenten zich naar het oorlogsgebied zouden begeven. Alle verslagboeken van het korps bleven bewaard, alsook foto’s, uniformen, boeken, opleidingsmateriaal… Het gaat zowel om een regionaal fenomeen als om een internationaal gebeuren (contacten met oud-zoeaven in heel Europa, pausverering) en past helemaal in het rijke roomse leven. Het zoeavenkorps is bij het brede publiek onbekend. Kadoc-Leuven organiseert nu een tentoonstelling rond de zoeaven (met materiaal dat tot 2017 in Roeselare werd bewaard) maar over de zoeavenkorpsen is nooit eerder grondig onderzoek gedaan.

Contact: Johan Strobbe, johanstrobbe@hotmail.com (archivaris Klein Seminarie Roeselare)

 

Huizenonderzoek Roeselare

Naam organisatie: Stad Roeselare

Omschrijving organisatie: Als stad profileren we ons als een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. Want RSL doet R toe.

Onderzoeksthema (of stage): Elk huisje heeft zijn kruisje? De regio telt talrijke historische panden. Deze huizen zijn soms eeuwenoud. Maar wie woonde er? Waarvoor werden ze gebruikt? En hoe werden ze doorheen de tijd verbouwd? In dit onderzoek ontsluit je het onroerend erfgoed in de regio en bij voorkeur woningen ouder dan 100 jaar. Elke gevel vertelt een verhaal.

Contact: Caroline.vansteelandt@roeselare.be (Beleidsmedewerker cultuur en evenementen)

 

Lieux de mémoire in Roeselare

Naam organisatie: Stad Roeselare

Omschrijving organisatie: Als stad profileren we ons als een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. Want RSL doet R toe.

Onderzoeksthema (of stage): Welke zijn de “lieux de mémoire” in de regio? En waarom zijn die er? En zijn er intussen al plaatsen van herinnering verdwenen doorheen de tijd? “Lieux de mémoire” zijn de plaatsen van herinnering die zijn ontstaan uit angst dat de herinnering verloren zou gaan. De herinnering bewaren middels het inrichten van ‘lieux de mémoire’, opdat komende generaties de gebeurtenis, de beweging, nooit zullen vergeten. Maar wat mogen die generaties dan niet vergeten? Zij waren er immers niet bij. Voor hen is het geen herinnering. Voor hen is het geschiedenis welke door beeldvorming binnen het individuele geheugen wordt bepaald. Een beeldvorming die het resultaat is van vertellingen, fantasie, schoolplaten en de media. Welke “lieux de mémoire” zijn zo identiteitsbepalend voor onze regio?

Contact: Caroline.vansteelandt@roeselare.be (Beleidsmedewerker cultuur en evenementen)

 

Made in Midwest

Naam organisatie: Stad Roeselare

Omschrijving organisatie: Als stad profileren we ons als een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. Want RSL doet R toe.

Onderzoeksthema (of stage): MADE in Midwest-regio? Welke toestellen, transportmiddelen… werden allemaal in de regio gemaakt in de 20ste eeuw? In welke verpakkingen werden deze producten aangeboden? Evolueerden die kisten, doosjes, flessen, blikjes doorheen de tijd of bleven ze juist lang traditioneel? Zijn er bijzondere gebeurtenissen of verhalen over de bedrijven? Zijn er nog documenten zoals briefhoofden, reclamekaartjes, postkaarten, facturen, posters…? Het werk ‘Dit is West-Vlaanderen (1959-1962) kan hierbij als leidraad dienden.

Contact: Caroline.vansteelandt@roeselare.be (Beleidsmedewerker cultuur en evenementen)

 

Markante vrouwen in Roeselare

Naam organisatie: Stad Roeselare

Omschrijving organisatie: Als stad profileren we ons als een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. Want RSL doet R toe.

Onderzoeksthema (of stage): Markante vrouwen? Vrouwen bekleden steeds meer hogere functies. Iets wat enkele decennia terug niet zo vanzelfsprekend was. Hoewel er in het verleden ook bijzondere vrouwen waren, was het niet eenvoudig om zich te onderscheiden in de toenmalige mannenwereld. In dit onderzoek gaan we op zoek naar die bijzondere vrouwen. Vrouwen wiens levensverhalen om een of andere reden tussen de plooien van de tijd verloren zijn gegaan. Ze waren misschien niet allemaal beeldschoon of poeslief, maar daarom niet minder de moeite waard om te leren kennen. Welke vrouwen konden hun mannetje staan? Welke verhalen met een vrouw in de hoofdrol spreken tot de verbeelding, of welke vrouwelijke prestaties zijn onbetwistbaar straf? De resultaten uit dit onderzoek kunnen de vergeten vrouwen een gezicht geven en krijgen ze jaren, en soms zelfs eeuwen later toch nog de erkenning die ze verdienen. En misschien zelfs een eigen straat of een plek in de gemeente.

Contact: Caroline.vansteelandt@roeselare.be (Beleidsmedewerker cultuur en evenementen)

 

Streekgerechten

Naam organisatie: Stad Roeselare

Omschrijving organisatie: Als stad profileren we ons als een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. Want RSL doet R toe.

Onderzoeksthema (of stage): Wat schaft de pot? Recepten worden vaak doorgegeven van moeder op dochter (of vader op zoon). Op losse blaadjes, in schriftjes en boekjes worden ze neergekrabbeld. Deze boekjes bevatten een schat aan informatie en bovenal vormen ze de basis voor heel wat (vergeten) lekkernijen. Welke recepten zijn eigen aan onze regio? Klaaskoeken, eierkoeken of lukken? Of is het stoofvlees, bloedworst met appelmoes of hutsepot? Welke gerechten en lekkernijen zijn typisch lokale gerechten? Zoek naar de herkomst van het recept en of er leuke herinneringen mee verbonden zijn. En het resultaat kan een uniek regionaal receptenboek zijn!

Contact: Caroline.vansteelandt@roeselare.be (Beleidsmedewerker cultuur en evenementen)

 

Funerair erfgoed in Roeselare

Naam organisatie: Stad Roeselare

Omschrijving organisatie: Als stad profileren we ons als een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. Want RSL doet R toe.

Onderzoeksthema (of stage): Dit verhaal neem je niet mee in je graf! Wie ligt begraven in onze waardevolle graven. Wat is hun verhaal? Hebben zij een interessante link met de stad? Wie waren ze, hoe leefden ze en kunnen wij een geheim onthullen. Het resultaat kan ontsloten worden via een QR-wandeling op de begraafplaats.

Contact: Caroline.vansteelandt@roeselare.be (Beleidsmedewerker cultuur en evenementen)