The Next Midwest

Regio Midden-West-Vlaanderen kenmerkt zich enerzijds door haar industriële karakter en lage werkloosheidsgraad en kent anderzijds een groen buitengebied. 

Om de uitdagingen voor de regio te kennen en hoe de besturen hierop kunnen inspelen werd in 2017 in samenwerking met de regiopartners een socio-economische visie voor de streek opgemaakt. The Next Midwest is de economische vernieuwingsvisie voor de regio Midwest voor de periode 2019-2025. Drie vernieuwingslijnen worden hierin naar voor geschoven: economie, mens en omgeving. Deze drie vernieuwingslijnen worden vertaald in acht werven:

Economie (economisch en maatschappelijk innoveren):

 • investeren in maakindustrie en speerpunt clusters
 • innovatie in de zorg
 • smart region 

Mens (aanvullen en verrijken van de arbeidsmarkt):

 • werken aan werk
 • lerende regio

Omgeving (kwaliteitsvolle woon-werk omgeving)

 • optimaliseren ruimte wonen en werken
 • netwerken op vlak van mobiliteit, energie en IT toekomstbestendig maken 
 • milieu-impact verkleinen

Deze visie wordt in de periode van 2019-2025 verder geconcretiseerd in acties op lokaal en regionaal niveau. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het team van de gebiedswerking van de provincie. Sinds 2020 is er een actieve samenwerking met deze partner rond het economisch verhaal. Diverse thema’s komen hierbij aan bod zoals de fabrieken van de toekomst, smart region, arbeidsmarkt, permanent leren, bedrijventerrein voor de toekomst,…

Het volledige rapport 'The Next Midwest' kan je hieronder lezen.

Sinds 2023 is deze economische vernieuwingsvisie uitgewerkt in een socio-economisch regioplan waarin beleidslijnen omgezet zijn in concrete acties. Het volledige plan kan je hieronder raadplegen.

Documenten

 • The_Next _Midwest.pdf 1,5 Mb
 • The_Next_Midwest_Folder.pdf 353,2 Kb
 • Socio-economisch regioplan Midwest.pdf 6,3 Mb