Terugblik Kick-off Midwest Moves

Op 29 maart 2024 verzamelden 114 geïnteresseerden zich voor de Kick-Off van Midwest Moves. Met 11 partners, waaronder DVV Midwest, werken we aan een samenleving waar iedereen zich betrokken en vertrouwd voelt.

Midwest Moves, een lokaal partnerschap tussen DVV Midwest, Arktos, CAW Centraal West-Vlaanderen, CGG Largo, Groep Intro, Jongerenatelier, Kompas, 't Hope, VDAB, Xplo en alle lokale besturen binnen de regio Midwest, heeft als doel een actief en sluitend netwerk op te bouwen voor personen in een maatschappelijk kwetsbare positie, om hen een menswaardig bestaan te bieden.

Maar liefst 114 geïnteresseerden en betrokkenen namen deel aan de Kick-off. Het was een inspirerende namiddag waarbij Loïc van DVV Midwest, de coördinator van het samenwerkingsverband, een samenvattende presentatie gaf. Mira Caron van 't Hope, als compagnon de route, vertegenwoordigde een persona en maakte op een zeer persoonlijke manier duidelijk voor wie Midwest Moves bedoeld is.

Loïc benadrukte het belang van vertrouwen binnen Midwest Moves: "We bouwen eerst een band op met de deelnemer om zo de hulpvragen te detecteren en de persoon toe te leiden naar de gepaste hulpverlening in een integraal traject."

Met Midwest moves ondersteunen en begeleiden we mensen naar een betere toekomst. Het project loopt tot eind 2029.

Meer info over het lokaal partnerschap vind je terug op: www.midwest.be/midwest-moves