Subsidiewijzer

Een extra financieel duwtje in de rug betekent vaak hét kantelpunt om je idee in de vorm van een project, activiteit of onderzoek uit te voeren. Erfgoedcel TERF wil je graag die laatste financiële impuls geven zodat je werk kan maken van jouw erfgoedproject of -onderzoek.

Hiervoor zijn twee subsidielijnen voorzien: subsidies voor deelname aan de nationale erfgoedevenementen (Erfgoeddag en Open Monumentendag) én subsidies voor historisch onderzoek.

Alle informatie en voorwaarden kan je nalezen in het subsidiereglement voor cultureel erfgoedonderzoek en -activiteiten 2021 – 2026.

Ondersteuning voor een samenwerkingsproject

Een totaalpakket aan ondersteuningsmogelijkheden (coaching, logistiek, communicatie en promotie, financieel…) indien in co-creatie met de erfgoedcel én formeel vastgelegd in een afsprakennota voor een samenwerkingsproject – aanvraag minimum 4 maand voorafgaand de uitvoering van je project + rekening houdend met de 2 indiendata (1 april en 1 oktober)