Subsidies voor GBO dossier van ELZ Midden-West-Vlaanderen

In september werd ELZ Midden-West-Vlaanderen en Midwest aangenaam verrast door bericht van Vlaanderen dat het GBO dossier alsnog werd goedgekeurd!

In 2020 werden in Midwest twee subsidieaanvragen ingediend voor het geïntegreerd breed onthaal (GBO): een aanvraag vanuit ELZ RITS en een aanvraag vanuit ELZ Midden West Vlaanderen. Het dossier van ELZ RITS werd goedgekeurd, maar het dossier van ELZ Midden-West-Vlaanderen werd niet gesubsidieerd.

Met de middelen van het project GBO ELZ RITS werd wel een Midwest dekkende GBO werking uitgebouwd. Onze collega Magalie Popelier werd halftijds aangeworven om het GBO uit te rollen.

Ondertussen heeft minister Beke middelen vrijgemaakt voor een gebiedsdekkende werking van GBO over heel Vlaanderen. In september kregen we dan ook het bericht dat het project voor de regio van ELZ Midden-West-Vlaanderen werd opgevist. Dit zorgt er voor dat er jaarlijks - en al zeker tot en met 2025 - 50 000 euro werkingsmiddelen bijkomen voor het hele werkingsgebied Midwest. Over de concrete invulling van de extra middelen wordt momenteel overlegd met de betrokken partners.