Subsidies voor bovenlokale cultuurprojecten

Subsidies voor jouw bovenlokaal cultureel project?

De Vlaamse overheid reikt 4 keer per jaar subsidies uit voor bovenlokale cultuurprojecten.

  • Ben je een kleinere culturele speler, duurt je project maximaal 1 jaar en vraag je minder dan 25.000 euro subsidie? Kies dan voor de kleinschalige bovenlokale cultuurprojecten.
  • Werk je aan een groter project, eventueel voor meerdere jaren, zet je in op bredere partnerschappen, de functies en eventueel ook beleidsprioriteiten? Kies dan voor de bovenlokale cultuurprojecten.

Maak je keuze

OP/TIL, het steunpunt voor bovenlokale cultuurwerking maakte dit handig schema:

Advies

Wil je een aanvraag voorbereiden? Wil je weten of je in aanmerking komt? Neem zeker contact met ons op via vrijetijd@midwest.be

Meer weten?

Je vindt heel wat info op de website van OP/TIL of download Brochure ‘Subsidies voor een bovenlokaal cultuurproject’