Sterke kerken en priesters

Het is de katholieke kerk die het dagelijkse leven vorm geeft. In Midden-West-Vlaanderen kun je niet om de religieuze figuren, tradities, gebouwen en organisaties heen. De vele kapellen, kerken en kloosters zijn ankerpunten in het landschap. Processies en bedevaarten kennen telkens een grote opkomst. Zo trekt de basiliek in Dadizele al sinds de 15de eeuw pelgrims aan. De heiligen- en vooral Mariaverering kleuren vele feestdagen en tradities.

Typisch zijn de lokale spilfiguren die voor lange periodes hun stempel drukken op een parochie, denk maar aan pastoor Slosse of pastoor Denys. Pastoors hebben niet alleen veel invloed in de kerk, maar ook in het onderwijs, de zorg en bij jeugdverenigingen. Intreden in een kloosterorde biedt een zekere toekomst voor vaak één of meerdere kinderen van de grote arme gezinnen in de regio. Ook in het politieke leven speelt het katholicisme een grote rol. Missionarissen zoals Pater Lievens verkondigen hun visie zelfs tot ver buiten de dorps- en landsgrenzen.