Stages

Publiekswerking

Bib Staden

Omschrijving organisatie: Openbare bibliotheek - https://staden.bibliotheek.be/

Specifiek stageproject: Vorm geven (ontwerp + evt. uitvoering) aan een schoolbibliotheek voor kinderen van het eerste tot en met het zesde leerjaar.

Profiel: Maatschappelijk werk, lerarenopleiding, interieurarchitectuur, grafische vormgeving

Periode: schooljaar 2023-2024

Voltijds/deeltijds: Voltijds of halftijds

Contact: tom.vansteenbrugge@staden.be

 

Gemeente Wingene

Omschrijving organisatie: Lokaal Bestuur – Dienst Vrije Tijd – Team Cultuur

Activiteiten: Meewerken aan bevrijdings- en oorlogsproject in de gemeente Wingene.
Een gedeeld project van de gemeente en de Heemkundige Kring.
Het project start in augustus 2024 en loopt tot mei 2025.
Voorbereidingsfase in 2023 en 2024.


Verschillende taken: 

 • opbouw tentoonstelling over de bevrijding en de tweede wereldoorlog in Wingene
 • educatieve lesmap (voor de kinderen van de lagere school) opmaken
 • voorbereiding bevrijdingsfeest
 • meewerken en voorbereiden aan verschillende andere deelprojecten binnen dit groot project: culinaire avond, Valentijns avond, fietsroute, kunstproject, lezingen, theater...

Profiel:

 • Organisatorische vaardigheden: De stagiair moet in staat zijn om verschillende aspecten van het project te organiseren
 • Communicatieve vaardigheden: De stagiair zal betrokken zijn bij de communicatie en promotie van het project. Sterke schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden zijn nodig om effectief te kunnen communiceren met het publiek en andere belanghebbenden.
 • Teamwerk: De stagiair zal samenwerken met andere projectleden en vrijwilligers.
 • Zelfstandigheid: Hoewel teamwerk belangrijk is, moet de stagiair ook zelfstandig kunnen werken en initiatief nemen om taken uit te voeren en problemen op te lossen.
 • Onderzoeksvaardigheden: De stagiair kan betrokken zijn bij het verzamelen van historische informatie en het uitvoeren van onderzoek om tentoonstellingen en co te organiseren Flexibiliteit:
 • Evenementenplanning kan onverwachte wendingen nemen, dus de stagiair moet flexibel zijn en in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden
 • Passie voor geschiedenis en cultuur is van cruciaal belang

Periode: Idealiter tussen januari en augustus 2024.
Maar er kan al met de voorbereiding worden gestart in november en december 2024.
Het project zit momenteel in opstartfase.

Voltijds/deeltijds: deeltijds

Contact: Cultuur@wingene.be  - 051 65 04 40

 

PetrusPaulus100

Omschrijving organisatie: www.petruspaulus100.be - Feestcomité Herdenking 100 jaar heropbouw kerk Rumbeke (Roeselare)

Specifiek stageproject: 

In oktober 1918 werd de kerktoren van Rumbeke gedynamiteerd door de terugtrekkende Duitse troepen, tussen 1922 en 1924 werd de kerk herbouwd. Een uitgebreid herdenkingsprogramma rond dit erfgoed wordt thans voorbereid. 

De voorgenomen stageplaats zou, in onderling verder overleg, de volgende activiteiten kunnen omvatten:

 • Onderzoek en inventarisatie van de dossiers over de heropbouw van de kerk door de Dienst der Verwoeste Gewesten, Rijksarchief Brussel, en het produceren van een historische nota hierover. Voorbereiden van relevant tentoonstellingsmateriaal hierrond voor OpenMonumentenDag 2024
 • Onderzoek en inventarisatie van de dossiers van de Kerkfabriek over de verschillende herstelwerkzaamheden van de kerktoren in de voorbije eeuwen: herstelling 1892, herbouw 1900, herstelling 1942. Dossiers bij Stadsarchief Roeselare, Rijksarchief Kortrijk, Architectenbureau Vierin Brugge. Voorbereiden van relevant tentoonstellingsmateriaal hierrond voor OpenMonumentenDag 2024
 • (Online) onderzoek naar Duits bevel oktober 1918 over de dynamitering van twintigtal West-Vlaamse kerktorens- inventarisatie van beeldmateriaal. Rijksarchief Brussel, Bundesarchiv Freiburg. Opstellen historische nota, tentoonstellingsmateriaal OpenMonumentenDag 2024.
 • Bijwonen stuurgroepen herdenkingscomité (maandelijks), biedt aan de stagiair het voordeel van totaal overzicht van de activiteiten en organisatie, praktische ervaring ivm publieks-evenementen
 • Medewerking aan inhoudelijke planning en voorbereiding tentoonstelling OpenMonumentenDag 2024.
 • Meeschrijven van communicatie-teksten voor Facebook ivm herdenking, historische feiten en weetjes
 • Opzetten van mini-project "De Kerke Vroeger" - interactie tussen lokale lagere scholen die bewoners lokale WZC gaan bevragen over oude religieuze gebruiken en gewoontes: opstellen interviews, verwerking resultaten

Profiel: Student Moderne geschiedenis, publieksgeschiedenis, monumentenzorg, postgraduaat cultureel erfgoed met brede interesse, communicatieve vaardigheden, gevoel voor organisatie, kan zelfstandig werken, nieuwsgierig, neemt initiatief, interesse in publiek erfgoed

Periode: oktober 2023 - oktober 2024 (in te vullen volgens voorkeur/beschikbaarheid stagiair)

Voltijds/deeltijds: Kan ook anders ingevuld worden, we zijn flexibel

Contact: via 100petruspaulus@gmail.com - Jo Spyckerelle ( coördinator) en Arnold D'haene (voorzitter)