Stages

PUBLIEKSWERKING

 

Bib Ingelmunster

Omschrijving organisatie: Openbare bibliotheek

Activiteiten: Project uitwerken rond leesplezier i.s.m. de lagere en middelbare scholen

Profiel: Netwerker, bij voorkeur een opleiding (min. bachelor) waarin leesvaardigheid, leesplezier aan bod komt. Beschikken over de nodige digitale vaardigheden.

Periode: – 

Voltijds/deeltijds: –

Contact: bibliotheek@ingelmunster.be,  051/32 14 65

 

Bib Ingelmunster

Omschrijving organisatie: Openbare bibliotheek

Activiteiten: Algemene stage in kader van opleiding (bibliotheekschool)

Profiel: Klantvriendelijk, bereidheid om bij te scholen, initiatief nemen

Periode: In onderling overleg

Voltijds/deeltijds: In onderling overleg

Contact: bibliotheek@ingelmunster.be, 051 32 14 65

 

Bib Staden

Omschrijving organisatie: Openbare bibliotheek

Mogelijk (losse) activiteiten: Projecten tijdens themaweken of -maanden: Voorleesweek, Poëzieweek, Jeugdboekenmaand… Projecten met klassen uit de plaatselijke lagere scholen, projecten met kansarme gezinnen, projecten met de lokale woonzorgcentra.

Of specifiek stageproject:  Project inrichting (school)bibliotheek lagere school.

Profiel: Maatschappelijk werk, lerarenopleiding, interieurarchitectuur, grafische vormgeving

Periode: In onderling overleg

Voltijds/deeltijds: In onderling overleg

Contact: tom.vansteenbrugge@staden.be

 

Kenniscentrum ARhus

Omschrijving organisatie: Kenniscentrum waar projectwerking en bibliotheek hand in hand gaan.

Mogelijk (losse) activiteiten: Iedere stagiair krijgt de kans om zijn talenten en interesses in te zetten bij het invullen van zijn stage. We hebben graag dat er een wisselwerking ontstaat i.p.v. iemand een taak op te leggen. Zo kan de stagiair een nieuw project voor een bepaalde doelgroep helpen uitwerken of op zijn minst deze ondersteunen. Daarnaast wordt hij/zij bij de samenwerking met externe partners betrokken. Last but not least, zal de stagiair wekelijks een aantal uren op een infopunt werkzaam zijn om iedere bezoeker bij hun zoekopdracht te helpen.

Of specifiek stageproject: In samenspraak met de stagiair te bespreken. Een project voor een bepaalde doelgroep of op een bepaald gebied (onderwijs, gezondheid…) behoren tot de mogelijkheden.

Profiel: ARhus houdt ervan om kennis te delen. Iemand met een open mind die graag meedenkt, of het leuk vindt om creatieve / innovatieve opdrachten uit te werken, is iemand die zich in ARhus zal thuisvoelen.

Periode: In onderling overleg

Voltijds/deeltijds: In onderling overleg

Contact: Ilse Van Hevel / info@arhus.be

 

Gemeente Wingene

Omschrijving organisatie: Lokaal Bestuur – Dienst Vrije Tijd – Team Cultuur

Activiteiten: Opvolgen van de communicatie en promotie van het cultuurprogramma:
– filmpjes maken, monteren, ondertitelen
– Facebookberichten opmaken
– Website actueel houden
– Foto’s maken, bewerken en archiveren

Profiel: 

– administratieve vaardigheden
– zin voor verantwoordelijkheid
– nauwkeurig werken
– affiniteit met de cultuursector en het organiseren van evenementen
– kunnen werken met digitale ontwerpprogramma’s (o.a. Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign…)
– gevoel voor marketing en promotie
– goed en graag schrijven

Periode: In onderling overleg

Voltijds/deeltijds: In onderling overleg

Contact: Cultuur@wingene.be

 

Gemeente Wingene

Omschrijving organisatie: Lokaal Bestuur – Dienst Vrije Tijd – Team Cultuur

Specifiek stageproject: Erfgoeddag 2023 in Wingene: uitwerking van een totaalconcept in overleg met verschillende actoren uit het middenveld.

Profiel:

– administratieve vaardigheden
– zin voor verantwoordelijkheid
– nauwkeurig werken
– affiniteit met de cultuursector en het organiseren van evenementen

Studenten Geschiedenis, Culturele studies, Cultuurbemiddeling of Kunst- of cultuurmanagement

Periode: Voorjaar 2023

Voltijds/deeltijds: Overeen te komen met focus op januari, februari, maart, april 2023

Contact: Cultuur@wingene.be

 

Gemeente Wingene

Omschrijving organisatie: Lokaal Bestuur – Dienst Vrije Tijd – Team Cultuur

Specifiek stageproject: In 2024 wil de gemeente Wingene graag de deuren openen van haar gloednieuwe vrijetijdscentrum met volwaardige theaterzaal. De gemeente heeft een eigen cultuurprogrammatie en wenst die ook te continueren in de nieuwe zaal. Om tot een divers en aangepast aanbod te komen op maat van de gemeente Wingene wordt gevraagd een marktonderzoek te doen naar het aanbod in gelijkaardige centra en gemeenten op maat van Wingene en een evenwichtig programmatieprofiel op te stellen voor onze gemeente.

Profiel:

– administratieve vaardigheden
– zin voor verantwoordelijkheid
– nauwkeurig werken
– affiniteit met de cultuursector en het organiseren van evenementen

Studenten Geschiedenis, Culturele studies, Cultuurbemiddeling of Kunst- of cultuurmanagement

Periode: In onderling overleg

Voltijds/deeltijds: In onderling overleg

Contact: Cultuur@wingene.be

 

Gemeente Wingene

Omschrijving organisatie: Lokaal Bestuur – Dienst Vrije Tijd – Team Cultuur

Specifiek stageproject: In 2024 wil de gemeente Wingene een gloednieuw vrijetijdscentrum openen. In dit gebouw wil de gemeente ook een actief tentoonstellingsbeleid hanteren. Help jij dit mee vorm geven?
In deze theoretische studie wordt een beleidsmatig kader uitgewerkt om tentoonstellingen te organiseren en leiden inspirerende voorbeelden tot een portfolio van tentoonstellingsmogelijkheden in het nieuwe vrijetijdscentrum.

Profiel:

– administratieve vaardigheden
– zin voor verantwoordelijkheid
– nauwkeurig werken
– affiniteit met de cultuursector

Studenten Geschiedenis, Culturele studies, Cultuurbemiddeling of Kunst- of cultuurmanagement

Periode: Overeen te komen

Voltijds/deeltijds:In onderling overleg

Contact: Cultuur@wingene.be

 

Stad Roeselare

Omschrijving organisatie: Als stad willen we graag streven naar een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. Want RSL doet R toe.

Activiteiten: In de stad krijg je als bewoner of bezoeker het stille gezelschap van beelden van Hugo Verriest, Albrecht Rodenbach, Guido Gezelle, Peegie, Marie-Louise Demeester, Cecilia Callebert, de Vrijwilliger, de Jongeling… en andere hedendaagse kunstwerken. Graag ontsluiten we op een publieksvriendelijke manier de kunstwerken in de openbare ruimte. Zin om RSL mee van binnenuit te ontdekken? Heb je een passie voor kunst en cultuur?

Profiel:

Historisch referentiekader: Je toont een voortdurende wetenschappelijke nieuwsgierigheid naar kunsthistorische kennis en heeft de vaardigheden om zijn/haar kennis van en inzicht in kunsthistorische fenomenen efficiënt uit te breiden.

Onderzoeksvaardigheden: Je kan zeer goed analyseren, synthetiseren en complexe dossiers helder en correct verwoorden, zowel schriftelijk als mondeling, voor een publiek van specialisten en niet-specialisten. Je communiceert gebruikersgericht. Je communiceert zorgvuldig met collega’s, gebruikers en partners. Je werkt oplossingsgericht, je gaat de mogelijkheden na om een probleem of een onverwachte situatie aan te pakken.

Omgaan met informatie: Je bepaalt en organiseert op samenhangende wijze de prioriteiten en de stappen die nodig zijn voor de verwezenlijking van je doelstellingen, je werkt procesmatig. Je bent resultaatgericht en streeft naar kwalitatieve verwezenlijking van de doelstellingen.

Creatief zijn: Je bent in staat om andere vernieuwende ideeën/methodes/oplossingen te gebruiken in situaties waar dit niet voor de hand ligt.

Periode: In onderling overleg

Voltijds/deeltijds In onderling overleg

Contact: Caroline.Vansteelandt@roeselare.be

 

COLLECTIEBEHEER

Stadsarchief Roeselare

Omschrijving organisatie: Het stadsarchief van Roeselare omvat al het archief geproduceerd door de stadsinstelling. Daarnaast zijn er geschonken collecties.

Activiteiten: Inventarisatie, controle van digitalisatie, herverpakken van archief…

Profiel: Archivistiek

Periode: In onderling overleg

Voltijds/deeltijds: voltijds

Contact: Hennaert Sari of Geldhof Patrieck via archief@roeselare.be

 

Gemeente Wingene

Omschrijving organisatie: Lokaal Bestuur – Dienst Vrije Tijd – Team Cultuur

Specifiek project: Erfgoedproject veldkapelletjes: actualiseren van de inventaris veldkapelletjes, ontwikkelen van een beheersvisie en een concreet plan van aanpak met als afsluiter de ontwikkeling van een publieksactiviteit om de Wingense en Zwevezeelse Veldkappelletjes in de kijker te plaatsen.

Profiel: 

– administratieve vaardigheden
– zin voor verantwoordelijkheid
– nauwkeurig werken
– affiniteit met de cultuursector en het organiseren van evenementen

Studenten Geschiedenis, Culturele studies, Cultuurbemiddeling of Kunst- of cultuurmanagement

Periode: 2022-2023

Voltijds/deeltijds: Overeen te komen, maar liefst één aaneensluitende periode

Contact: cultuur@wingene.be

 

Eperon d'Or - Industriële Erfgoedsite Izegem

Omschrijving organisatie: Regionaal erkend museum dat handelt over de sociale en technische geschiedenis van de borstel- en schoennijverheid waarvoor Izegem tientallen jaren (vooral 20ste eeuw) het productiecentrum van België is geweest.

Activiteiten: Gedetailleerde inventaris van vaktijdschriften

Profiel: Opleiding geschiedenis | Geïnteresseerd in geschiedkundig onderzoek op basis van primair bronnenmateriaal

Periode: In onderling overleg

Voltijds/deeltijds: In onderling overleg

Contact: gertjan.remmerie@izegem.be

 

HISTORISCH ONDERZOEK

Eperon d'Or - Industriële Erfgoedsite Izegem

Omschrijving organisatie: Regionaal erkend museum dat handelt over de sociale, en technische geschiedenis van de borstel- en schoennijverheid waarvoor Izegem tientallen jaren (vooral 20ste eeuw) het productiecentrum van België is geweest.

Activiteiten: Opmaken geschiedenis patroonsorganisatie schoenen, onder andere op basis van aanwezig archiefmateriaal dat nog verder kan geordend worden ondertussen. Izegem is (waarschijnlijk) de enige plaats waar dit archief aanwezig is. Verder onderzoek is nodig.

Profiel: Opleiding geschiedenis
Geïnteresseerd in geschiedkundig onderzoek op basis van primair bronnenmateriaal

Periode: In onderling overleg

Voltijds/deeltijds: In onderling overleg

Contact: gertjan.remmerie@izegem.be

 

Eperon d'Or - Industriële Erfgoedsite Izegem

Omschrijving organisatie: Regionaal erkend museum dat handelt over de sociale, en technische geschiedenis van de borstel- en schoennijverheid waarvoor Izegem tientallen jaren (vooral 20ste eeuw) het productiecentrum van België is geweest.

Activiteiten: Opmaak bedrijfsgeschiedenis borstelbedrijven Gheysens en Werbrouck, onder andere op basis van aanwezig archief.

Profiel: Opleiding geschiedenis
Geïnteresseerd in geschiedkundig onderzoek op basis van primair bronnenmateriaal

Periode: In onderling overleg

Voltijds/deeltijds: In onderling overleg

Contact: gertjan.remmerie@izegem.be

 

Stad Roeselare

Omschrijving organisatie: Als stad profileren we ons als een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. Want RSL doet R toe.

Specifiek stageproject: Elk huisje heeft zijn kruisje? De regio telt talrijke historische panden. Deze huizen zijn soms eeuwenoud. Maar wie woonde er? Waarvoor werden ze gebruikt? En hoe werden ze doorheen de tijd verbouwd? In dit onderzoek ontsluit je het onroerend erfgoed in de regio en bij voorkeur woningen ouder dan 100 jaar. Elke gevel vertelt een verhaal.

Profiel: Opleiding geschiedenis.

Voor nieuwsgierige, creatieve studenten met goede onderzoeksvaardigheden.

Periode: In onderling overleg

Voltijds/deeltijds: In onderling overleg

Contact: Caroline.vansteelandt@roeselare.be (Beleidsmedewerker cultuur en evenementen)

 

Stad Roeselare

Omschrijving organisatie: Als stad profileren we ons als een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. Want RSL doet R toe.

Specifiek stageproject: Welke zijn de “lieux de mémoire” in de regio? En waarom zijn die er? En zijn er intussen al plaatsen van herinnering verdwenen doorheen de tijd? “Lieux de mémoire” zijn de plaatsen van herinnering die zijn ontstaan uit angst dat de herinnering verloren zou gaan. De herinnering bewaren middels het inrichten van ‘lieux de mémoire’, opdat komende generaties de gebeurtenis, de beweging, nooit zullen vergeten. Maar wat mogen die generaties dan niet vergeten? Zij waren er immers niet bij. Voor hen is het geen herinnering. Voor hen is het geschiedenis welke door beeldvorming binnen het individuele geheugen wordt bepaald. Een beeldvorming die het resultaat is van vertellingen, fantasie, schoolplaten en de media. Welke “lieux de mémoire” zijn zo identiteitsbepalend voor onze regio?

Profiel:

Opleiding geschiedenis.

Voor nieuwsgierige, creatieve studenten met goede onderzoeksvaardigheden.

Periode: In onderling overleg

Voltijds/deeltijds: In onderling overleg

Contact: Caroline.vansteelandt@roeselare.be (Beleidsmedewerker cultuur en evenementen)

Stad Roeselare

Omschrijving organisatie: Als stad profileren we ons als een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. Want RSL doet R toe.

Specifiek stageproject: MADE in Midwest-regio? Welke toestellen, transportmiddelen… werden allemaal in de regio gemaakt in de 20ste eeuw? In welke verpakkingen werden deze producten aangeboden? Evolueerden die kisten, doosjes, flessen, blikjes doorheen de tijd of bleven ze juist lang traditioneel? Zijn er bijzondere gebeurtenissen of verhalen over de bedrijven? Zijn er nog documenten zoals briefhoofden, reclamekaartjes, postkaarten, facturen, posters…? Het werk ‘Dit is West-Vlaanderen (1959-1962) kan hierbij als leidraad dienden.

Profiel:

Opleiding geschiedenis.

Voor nieuwsgierige, creatieve studenten met goede onderzoeksvaardigheden.

Periode: In onderling overleg

Voltijds/deeltijds: In onderling overleg

Contact: Caroline.vansteelandt@roeselare.be (Beleidsmedewerker cultuur en evenementen)

 

Stad Roeselare

Omschrijving organisatie: Als stad profileren we ons als een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. Want RSL doet R toe.

Specifiek stageproject: Markante vrouwen? Vrouwen bekleden steeds meer hogere functies. Iets wat enkele decennia terug niet zo vanzelfsprekend was. Hoewel er in het verleden ook bijzondere vrouwen waren, was het niet eenvoudig om zich te onderscheiden in de toenmalige mannenwereld. In dit onderzoek gaan we op zoek naar die bijzondere vrouwen. Vrouwen wiens levensverhalen om een of andere reden tussen de plooien van de tijd verloren zijn gegaan. Ze waren misschien niet allemaal beeldschoon of poeslief, maar daarom niet minder de moeite waard om te leren kennen. Welke vrouwen konden hun mannetje staan? Welke verhalen met een vrouw in de hoofdrol spreken tot de verbeelding, of welke vrouwelijke prestaties zijn onbetwistbaar straf? De resultaten uit dit onderzoek kunnen de vergeten vrouwen een gezicht geven en krijgen ze jaren, en soms zelfs eeuwen later toch nog de erkenning die ze verdienen. En misschien zelfs een eigen straat of een plek in de gemeente.

Profiel:

Opleiding geschiedenis.

Voor nieuwsgierige, creatieve studenten met goede onderzoeksvaardigheden.

Periode: In onderling overleg

Voltijds/deeltijds: In onderling overleg

Contact: Caroline.vansteelandt@roeselare.be (Beleidsmedewerker cultuur en evenementen)

 

Stad Roeselare

Omschrijving organisatie: Als stad profileren we ons als een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. Want RSL doet R toe.

Specifiek stageproject: Wat schaft de pot? Recepten worden vaak doorgegeven van moeder op dochter (of vader op zoon). Op losse blaadjes, in schriftjes en boekjes worden ze neergekrabbeld. Deze boekjes bevatten een schat aan informatie en bovenal vormen ze de basis voor heel wat (vergeten) lekkernijen. Welke recepten zijn eigen aan onze regio? Klaaskoeken, eierkoeken of lukken? Of is het stoofvlees, bloedworst met appelmoes of hutsepot? Welke gerechten en lekkernijen zijn typisch lokale gerechten? Zoek naar de herkomst van het recept en of er leuke herinneringen mee verbonden zijn. En het resultaat kan een uniek regionaal receptenboek zijn!

Profiel:

Opleiding geschiedenis.

Voor nieuwsgierige, creatieve studenten met goede onderzoeksvaardigheden.

Periode: In onderling overleg

Voltijds/deeltijds: In onderling overleg

Contact: Caroline.vansteelandt@roeselare.be (Beleidsmedewerker cultuur en evenementen)

 

Stad Roeselare

Omschrijving organisatie: Als stad profileren we ons als een aantrekkelijke centrumstad waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Dat is onze missie. Want RSL doet R toe.

Specifiek stageproject: Dit verhaal neem je niet mee in je graf! Wie ligt begraven in onze waardevolle graven. Wat is hun verhaal? Hebben zij een interessante link met de stad? Wie waren ze, hoe leefden ze en kunnen wij een geheim onthullen. Het resultaat kan ontsloten worden via een QR wandeling op de begraafplaats.

Profiel:

Opleiding geschiedenis

Voor nieuwsgierige, creatieve studenten met goede onderzoeksvaardigheden.

Periode: In onderling overleg

Voltijds/deeltijds: In onderling overleg

Contact: Caroline.vansteelandt@roeselare.be (Beleidsmedewerker cultuur en evenementen)