Sociale economie

Wat is sociale economie?

“De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden vooropstellen en hierbij de volgende basisprincipes respecteren:

  • voorrang van arbeid op kapitaal
  • democratische besluitvorming
  • maatschappelijke inbedding
  • transparantie
  • kwaliteit
  • duurzaamheid

Bijzondere aandacht gaat ook naar de kwaliteit van de interne en externe relaties. Zij brengen goederen en diensten op de markt en zetten hun middelen economisch efficiënt in met de bedoeling continuïteit en rentabiliteit te verzekeren.” (definitie van de sociale economie, VOSEC, 1997)

Wie zijn de spelers?

In de regio Midwest zijn verschillende initiatieven actief binnen de sociale economie. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen maatwerkbedrijven (voormalige beschutte en sociale werkplaatsen), de bedrijven actief in de lokale diensteneconomie (LDE) en arbeidszorginitiatieven.

Al deze types van initiatieven hebben hun eigen doelpubliek en werkvorm en leveren ook verschillende diensten.

Binnen regio Midwest zijn volgende spelers actief: De Bieweg, De Lochting, De Rinkel, Den Tatsevoet, Kringwinkel Midwest, Mariasteen, OptimaT, Pas Par Toe, Troev en Weerwerk

In onderstaande fiches vind je een overzicht terug van alle sociale economie-bedrijven in Midwest, opgedeeld in tien thema’s. Deze fiches tonen aan hoe divers de dienstverlening van sociale economie in Midwest is en op welke manier je beroep kan doen op deze dienstverlening.

Sociale_Economie_in_Midwest.pdf2,1 Mb(pdf)

Wat is de regierol sociale economie?

De Vlaamse Overheid kende aan de lokale besturen een regierol toe voor sociale economie. Lokale besturen worden hiervoor financieel ondersteund. In hun rol als regisseur ontwikkelen de lokale besturen een visie over hoe de sociale economie lokaal vorm moet krijgen.

Midwest tekende als regio in en vervult zo de regierol voor de 16 gemeenten uit Midwest.

De regierol houdt minimum in dat:

  1. Er netwerking gestimuleerd wordt op het grondgebied van Midwest. De sociale economie-actoren moeten in contact gebracht worden met andere actoren in de regio.
  2. De lokale sociale economie moet verder uitgebouwd worden.
  3. Het maatschappelijk verantwoord ondernemen moet uitgebouwd worden.

In 2018-2019 werd binnen Midwest werk gemaakt van "een toekomstvisie anno 2030 voor de sociale economie in Midden-West-Vlaanderen". 

Je kan dit eindrapport hier lezen.

Documenten

  • Eindrapport_Toekomstvisie Sociale Economie.pdf 3,2 Mb