SKATE/SPOT

SKATE/SPOT is een sociaal-artistiek project in de regio Midden-West-Vlaanderen dat skatecultuur expliciet en op een positieve manier in de spotlights zet. 

Een kunstenaarscollectief creëert samen met de skategemeenschap een (beskatebare) rondreizende foto-expo in de publieke ruimte en daaraan gekoppeld een skatemagazine. Dit project is er één van en voor de skategemeenschap in de 16 gemeenten van Midwest met als hoofddoel de vaak verkeerde negatieve perceptie rondom skatecultuur te keren en bijgevolg verbinding te faciliteren tussen de skategemeenschap en de bredere bevolking.