Sensibilisering, preventie en communicatie rond COVID-19

Er werd een groepsaankoop voor mondmaskers georganiseerd.

Door regelmatig extra Midwestoverleg specifiek over covid werden de besturen zeer snel op de hoogte gebracht van de recentste ontwikkelingen waardoor het mogelijk was om regionaal afspraken te maken om de pandemie verder in te dijken.

Binnen het Midwestoverleg werden bijvoorbeeld gezamenlijke model-politiereglementen uitgewerkt om de preventieve maatregelen te ondersteunen (bv. rond de verplichting om overal een mondmasker bij te hebben). De toepassing in alle gemeenten van Midwest zorgde voor eenduidigheid en helderheid in de communicatie.

In samenwerking met de besturen werd een communicatiecampagne opgezet om de inwoners aan te moedigen de opgelegde covid-maatregelen ook tijdens de eindejaarsperiode te blijven volgen. De communicatie rond covid wordt opgevolgd vanuit een intervisiegroep covid-communicatie waarin alle lokale besturen participeren.

Op vlak van welzijn en economie, werden de diverse exitplannen van de besturen gescreend en worden voorstellen uitgewerkt voor regionale afstemming en aanpak. Op regionaal niveau worden voorstellen gedaan om de Covid-middelen vanuit Vlaanderen en federaal structureel in te zetten.