Samenwerking tussen JobRoad en Midwest

DVV Midwest sloot een samenwerkingsovereenkomst met vzw Jobroad. In Midden-West-Vlaanderen laat de krapte op de arbeidsmarkt zich hard voelen. Het doel is om mensen voor wie een gepaste job moeilijk vindbaar is, extra te begeleiden richting die arbeidsmarkt.

JobRoad ivzw is de netwerkorganisatie rond ‘integratie door werk’ voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. JobRoad dient een dubbel doel: de integratie van personen uit kansengroepen bevorderen via werk en zo ook de schaarste aan medewerkers bestrijden.

In deze samenwerking werken bedrijven, de uitzendsector, middenveldorganisaties samen met lokale besturen om waar mogelijk, extra talenten te spotten en te begeleiden. De drempels, waaronder taal en mobiliteit, worden zo goed als mogelijk weggewerkt.

De doelstelling is om na de looptijd van dit project, alweer een aantal mensen extra tewerkgesteld te hebben in bedrijven die zoekende zijn naar gepast personeel.

Voor meer informatie over JobRoad klik hier.