RVB DVV Midwest 28 april 2020

1. Vaststellen agenda algemene vergadering DVV Midwest op 23 juni 2020 – voorstel agendapunten

De raad van bestuur stelt de agenda voor de algemene vergadering van DVV Midwest op 23 juni 2020 vast en keurt de voorgestelde agendapunten goed.

2. Jaarverslag DVV Midwest

De raad van bestuur keurt het jaarverslag van DVV Midwest voor 2019, goed.

3. Personeel

3.1 Vergoeding medewerkers DVV Midwest leden jury

De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde aanpak.De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde aanpak.

3.2 Contract onbepaalde duur Yves Vercruysse, regisseur sociale economie

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomst van Yves Vercruysse voor onbepaalde duur goed.

3.3 Stand van zaken aanwervingen

Coördinator welzijn (regionaal, voltijds)
De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

Strategische beleidsmedewerker (regionaal, halftijds)
De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

Coördinator wijk-werken (regionaal, halftijds)
De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

Preventiewerker gezondheid (4/5, 4 gemeenten)
De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

4. Financieel

4.1 Vaststellen jaarrekening 2019

De raad van bestuur neemt akte van de jaarrekening 2019. Deze wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering op 23 juni 2020.

4.2 Ruling rechtspersonenbelasting en kostendelende vereniging – stand van zaken

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

5. Projecten

5.1 Gezamenlijke aankoop herbruikbare stoffen mondmaskers – ter goedkeuring (toegevoegd agendapunt)

De raad van bestuur bevestigt de beslissing van het Midwestoverleg en keurt het bestek ‘aankoop van herbruikbare stoffen mondmaskers voor de 16 gemeenten van de regio Midden-West-Vlaanderen’ goed.

Gelet op de dringendheid van de aankoop, keurt de raad van bestuur het gebruik van ‘de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking’ in toepassing van artikel 42, § 1, 1° b, van de wet van 17 juni 2016: Wet overheidsopdrachten, goed.

De raad van bestuur bevestigt het akkoord van het Midwestoverleg om een offerte op te vragen bij Belconfect (Dottenijs), Think Pink (Brussel), Balko (Waregem), VISIX (Hooglede/Roeselare), Merchandise Essentials (Roeselare), en aanvullend Zeefdruk De Jonghe (Meulebeke), Bonnet Business Gifts (Izegem) en Bedrijf DBMO Ducaju Group (Meulebeke).

De raad van bestuur keurt het verslag van nazicht voor de ‘aankoop van herbruikbare stoffen mondmaskers voor de 16 gemeenten van de regio Midden-West-Vlaanderen’, goed.

De raad van bestuur is akkoord om op basis van de gevoerde procedure, de ontvangen offertes, het verslag van nazicht en grondige bespreking op de raad van bestuur, de opdracht te gunnen aan Belconfect NV.

5.2 Versteende getuigenissen – ter goedkeuring

De raad van bestuur keurt de offerte van Geo-IT voor de update van de tool versteende getuigenissen goed.

6. Inkanteling BIE – begeleidend advocatenkantoor – ter goedkeuring

De raad van bestuur is akkoord met het voorstel van aanpak en procedure (aangenomen factuur).

De raad van bestuur is akkoord om
• GD&A advocaten (Lokeren),
• Rasschaert Advocaten (Erpe-Mere),
• Publius (Kortrijk) en
• De Gendt Advocaten (Leuven)
aan te schrijven om een offerte op te vragen.

7. Goedkeuring regierol sociale economie – ter info

De raad van bestuur neemt akte van de goedkeuring.

8. Preventiewerker gezondheid

De raad van bestuur neemt akte van de goedkeuring.

9. Eéngemaakt bibliotheeksysteem

De raad van bestuur neemt hiervan akte.

10. Aanvraagdossier TERF

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

11. Sport Midwest

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

12. Nieuw logo en huisstijl

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

13. Gezamenlijke aankopen

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.