RVB DVV Midwest 26 november 2019

1 Personeel DVV Midwest

1.1 Rechtspositieregeling (RPR) – stand van zaken

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

2 Ambities voor DVV Midwest – kennisgeving

De raad van bestuur is akkoord met het strategisch plan en voorstel van aanpak.

3 Financieel

3.1 Ruling rechtspersonenbelasting – stand van zaken

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

3.2 Bestek hospitalisatieverzekering – goedkeuring

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel van procedure en keurt het bestek goed.

4 Projecten

4.1 Aanvraagdossier erkenning RADAR als IOED – goedkeuring

De raad van bestuur van DVV Midwest gaat akkoord met de aanvraag tot wijziging van de erkenning van IOED RADAR.

4.2 Afwijking activiteitenlijst wijk-werken – goedkeuring

De raad van bestuur gaat akkoord met de vraag tot afwijking op de activiteitenlijst en de taak ‘hulp bij kinderopvang bij vzw’s’ op te nemen op de lijst van afwijkingen.

4.3 Aanwerving coördinator wijk-werken – goedkeuring

De raad van bestuur gaat akkoord met de aanwerving van een coördinator wijk-werken.

4.4 Geïntegreerd breed onthaal – goedkeuring

De raad van bestuur verleent principiële goedkeuring aan de twee voorgelegde aanvraagdossiers voor de aanvraag van subsidies voor geïntegreerd breed onthaal dat per eerstelijnszone (ELZ regio Midden-West-Vlaanderen enerzijds en ELZ RITS anderzijds) wordt ingediend. 

4.5 Regierol sociale economie – goedkeuring

De raad van bestuur keurt het aanvraagdossier en beleidsplan lokale sociale economie 2020-2025, goed.  DVV Midwest tekent hierbij in op de projectoproep Regierol voor de steden en gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie voor de periode 2020-2025.

4.6 Sport Midwest – ter kennisgeving

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

5 Varia

6 Volgende raad van bestuur

Dinsdag 18 februari 2020 in het streekhuis.