RVB DVV Midwest 24 november 2020

1. Wijzigingen samenstelling bestuursorganen – ter kennisgeving

De raad van bestuur neemt akte van de (voorlopige) samenstelling van de bestuursorganen.

2. Personeel

2.1. Aanwerving projectmedewerker wijk-werken en GBO – stand van zaken

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

2.2. Aanwerving projectmedewerker wijk-werken en GBO – stand van zaken

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

2.3. Arbeidsovereenkomsten BIE – ter goedkeuring

De raad van bestuur keurt de arbeidsovereenkomsten van de personeelsleden van BIE goed.

3. Financieel

3.1. Goedkeuring budget DVV Midwest 2021

De Raad van Bestuur stelt het budget 2021 vast.
Deze beslissing zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de Algemene Vergadering dd. 15 december 2020.

3.2. Overdracht rekeningnummers BIE naar DVV Midwest per 1 december 2020 – goedkeuring

De Raad van Bestuur keurt de overdracht van de rekeningnummers van BIE naar DVV Midwest met ingang van 1 december 2020 goed.
De Raad van Bestuur mandateert de voorzitter en algemeen directeur van DVV Midwest om het document van Belfius (wijziging rekeningnummers) rechtsgeldig te ondertekenen.

3.3. Gunning hydranten

De raad van bestuur gaat akkoord om perceel 1 (Gebiedsdekking Moorslede – Roeselare) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige (op basis van de prijs) offerte, zijnde vzw Lochting, Oude Stadenstraat 15 te 8800 Roeselare, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 76.885,27 excl. btw of € 93.031,18 incl. 21%.

De raad van bestuur gaat akkoord om perceel 2 (Gebiedsdekking Ardooie, Ingelmunster, Oostrozebeke, Ledegem, Wielsbeke en Meulebeke) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige (op basis van de prijs) offerte, zijnde vzw Weerwerk, Gaardeniersweg 880, 9000 Gent, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 63.978,04 excl. btw of € 77.413,43 incl. 21% btw.

De raad van bestuur gaat akkoord om perceel 3 (Gebiedsdekking Staden, Hooglede, Lichtervelde en Wingene) te gunnen aan de firma met de economisch meest voordelige (op basis van de prijs) offerte, zijnde Mariasteen vzw, Koolskampstraat 24 te 8830 Hooglede-Gits, tegen het nagerekende inschrijvingsbedrag van € 71.244,04 excl. btw of € 86.205,29 euro incl. 21% btw.

4. Projecten

4.1. Goedkeuring actieplan RADAR 2021

De raad van bestuur keurt het actieplan RADAR 2021, goed.

4.2. Subsidiereglement en reglement samenwerkingsprojecten TERF 2021-2026 – goedkeuring

De raad van bestuur keurt het subsidiereglement voor cultureel-erfgoedactiviteiten en -onderzoek 2021-2026 voor de BIE-regio goed.
De raad van bestuur keurt het kader voor samenwerkingsprojecten 2021-2026 voor de BIE-regio goed.

4.3. Cultureel-erfgoedconvenant 2021-2026 – goedkeuring

De raad van bestuur keurt het convenant goed.

4.4. Inkanteling en ontbinding projectvereniging BIE – overdracht door algemeenheid om niet – ter goedkeuring

De raad van bestuur keurt de ‘overdracht van algemeenheid om niet’ goed, overeenkomstig het neergelegde voorstel van overdracht van algemeenheid.

5. varia

5.1. Communicatietraject BIE

6. Volgende Raad van Bestuur

6.1. Data 2021

Raad van bestuur (dinsdag – startuur om 8.00 u of 8.30 u in functie van zoneraad)
• 26 januari
• 30 maart
• 25 mei
• 28 september
• 30 november