RVB DVV Midwest 22 oktober 2019

1 Agenda algemene vergadering DVV Midwest 17 december 2019 – goedkeuring

De raad van bestuur keurt de agenda voor de algemene vergadering van DVV Midwest op 17 december 2019, goed.

2 Personeel DVV Midwest

2.1 Rechtspositieregeling (RPR) – terugkoppeling BOC DVV Midwest 7 oktober 2019

De raad van bestuur gaat akkoord met de aangepaste rechtspositieregeling, arbeidsreglement en deontologische code. De raad van bestuur neemt akte van het protocol van akkoord met opmerkingen van ACV O.D.

3 Ambities voor DVV Midwest – goedkeuring

De raad van bestuur keurt de fiches met de focusdossiers voor DVV Midwest voor de periode 2020-2025, goed. Deze worden samen met het budget 2020 voorgelegd aan de algemene vergadering als te ontwikkelen activiteiten voor de komende jaren.

4 Financieel

4.1 Budgetwijziging – goedkeuring

De raad van bestuur keurt budgetwijziging I 2019, goed.

4.2 Budget DVV Midwest 2020 – 2021 – goedkeuring

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel van budget voor DVV Midwest voor 2020-2021. Dit budget wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering op 17 december 2019.

4.3 Ruling BTW en fiscaliteit – stand van zaken

De raad van bestuur neemt akte van de stand van zaken.

4.4 Maaltijdcheques – goedkeuring

De raad van bestuur is akkoord met de gevoerde procedure en het voorstel om aan te sluiten bij Edenred voor een periode van 6 maanden (1 januari 2020 tot 1 juli 2020). Na deze periode van 6 maanden zal DVV Midwest aansluiten bij de gezamenlijke opdracht vanuit Midwest.

4.5 Verzekering omnium dienstverplaatsingen – goedkeuring

De raad van bestuur gaat akkoord om voor de aanvullende verzekering omnium dienstverplaatsingen beroep te doen op Ethias.

4.6 Verzekering algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand (toegevoegd agendapunt)

De raad van bestuur gaat akkoord om voor de polis algemene burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand beroep te doen op Ethias.

5 Projecten

5.1 Informatieveiligheidsplan en acties voor de periode 2019-2021– goedkeuring

De raad van bestuur keurt het informatieveiligheidsplan 2019-2021 goed en verleent het mandaat aan de DPO en de coördinator om het actieplan uit te werken.

5.2 Delegatiebevoegdheid wijk-werken – goedkeuring

De raad van bestuur van de dienstverlenende vereniging Midwest, verleent delegatie aan mevrouw Els Depover voor het ondertekenen van onderstaande overeenkomsten:
– De wijk-werkovereenkomst (PWA-arbeidsovereenkomst)
– De gebruikersovereenkomst
– Model attest VDAB voor aanvraag pwa-vrijstelling

De raad van bestuur trekt de verleende delegatie voor mevrouw Esther Neyts voor het ondertekenen van onderstaande overeenkomsten, in:
– De wijk-werkovereenkomst (PWA-arbeidsovereenkomst)
– De gebruikersovereenkomst
– Model attest VDAB voor aanvraag pwa-vrijstelling

5.3 Eéngemaakt bibliotheeksysteem (EBS) – goedkeuring

De raad van bestuur is akkoord om met de 16 Midwest-gemeenten als één Midwest-regio in te stappen op het ééngemaakt bibliotheeksysteem.

6 Data 2020 en voorstel e-mailprocedure raad van bestuur

7 Varia

8 Volgende raad van bestuur DVV Midwest

Dinsdag 26 november 2019 in het streekhuis.