RVB DVV Midwest 18 februari 2020

2 Financieel

2.1 Budgetwijziging DVV Midwest – ter goedkeuring

De raad van bestuur keurt budgetwijziging I 2020, goed.

3 Personeel

3.1 Stand van zaken

3.1.1 Personeel DVV Midwest – ter kennisgeving

De raad van bestuur neemt kennis van de tewerkstelling van 4 personeelsleden via DVV Midwest met ingang van 1 januari 2020.

3.1.2 Operationele elementen – ter kennisgeving

De raad van bestuur neemt akte van de operationele elementen.

3.2 Uitgangspunten tewerkstelling intergemeentelijk personeel

De raad van bestuur gaat akkoord met de uitgangspunten met betrekking tot de tewerkstelling van intergemeentelijk personeel.

3.3 Vergoeding juryleden

De raad van bestuur gaat akkoord met het voorstel van onderscheid tussen interne en externe juryleden en het voorstel van vergoeding, zoals beschreven.

3.4 Aanstellen extern selectiebureau

De raad van bestuur keurt het gunningsverslag goed en gaat akkoord om de begeleiding van DVV Midwest bij selectieprocedures, te gunnen aan Lungo HR Consulting te Roeselare.

3.5 Aanwervingen

3.5.1 Publicatie vacatures

De raad van bestuur is akkoord om de vacatures te publiceren op de VDAB-site, website DVV Midwest en lokale besturen, alsook in de krant De Zondag en Deze Week.

De raad van bestuur is akkoord om voor deze publicatie in de krant samen te werken met bureau C2-The Communication Square voor de prijs van € 1.645,85 voor twee inlassingen in De Zondag en Deze Week.

3.5.2 Aanwerving preventiewerker gezondheid

De raad van bestuur keurt de nota ‘aanwerving preventiewerker gezondheid’ voor de gemeenten Ingelmunster, Izegem, Oostrozebeke en Lendelede goed.

De raad van bestuur keurt het voorstel van selectie- en aanwervingsprocedure en vooropgestelde timing zoals opgenomen in de nota ‘aanwerving preventiewerker gezondheid’, goed.

De raad van bestuur keurt het functieprofiel en voorstel van vacature met toelatingsvoorwaarden, zoals opgenomen in de nota ‘aanwerving preventiewerker gezondheid’, goed.

De raad van bestuur keurt de samenwerkingsovereenkomst m.b.t. de tewerkstelling van de intergemeentelijke preventiewerker gezondheid tussen Lendelede en DVV Midwest, goed.

3.5.3 Aanwerving coördinator wijk-werken

De raad van bestuur gaat akkoord met de aanwerving van een coördinator wijk-werken.
De raad van bestuur keurt het functieprofiel, vacature, voorstel van selectie- en aanwervingsprocedure en timing goed.

3.5.4 Aanwerving strategisch beleidsmedewerker

De raad van bestuur gaat akkoord met de aanwerving van een strategisch beleidsmedewerker.
De raad van bestuur keurt het functieprofiel, vacature, voorstel van selectie- en aanwervingsprocedure en timing goed.

3.5.5 Aanwerving coördinator welzijn

De raad van bestuur gaat akkoord met de aanwerving van een coördinator welzijn.
De raad van bestuur keurt het functieprofiel, vacature, voorstel van selectie- en aanwervingsprocedure en timing goed.

4 Projecten

4.1 Perstekst ééngemaakt bibliotheeksysteem

De raad van bestuur is akkoord met het voorstel van persbericht.

4.2 Erfgoedconvenant BIE

De raad van bestuur keurt de beleidsnota TERF en meerjarenbegroting goed.

4.3 Aansluiten raamcontract Vlaamse overheid voor telefonie

De raad van bestuur is akkoord om te informeren of DVV Midwest kan aansluiten bij het raamcontract voor telefonie van de Vlaamse overheid.

4.4 GSM – policy

De raad van bestuur gaat akkoord met de voorgestelde aanpak met betrekking tot de GSM-policy.

5 Volgende raad van bestuur DVV Midwest

Dinsdag 28 april 2020 in het streekhuis.