Ruiselede

Dienstverlening

Intergemeentelijke GIS-coördinator (regionaal)
Intergemeentelijke ICT medewerker (structureel)
Intergemeentelijke toezichthouder (structureel)
Gemeenschappelijke dienst voor interne preventie op het werk (aanvraag ingediend)
Cluster ICT, GIS en digitalisering (voorzitter)
Deelname intervisiegroepen Midwest

Projecten

Digitaal stedenbouwkundige informatie
Aankopen

  • Mondmaskers
  • Papier
  • Elektronische maaltijdcheques (gemeente + OCMW)
  • Verkeersborden

Wijk-werken
Versterkt streekbeleid

Beleidsmatige samenwerking

Strategisch plan Midwest 2020 - 2025
Regierol sociale economie
Socio-economische streekvisie
Vervoerregio
Eerstelijnszones
Geïntegreerd breed onthaal
Rationeel waterbeheer
Traject inkanteling BIE
Regionaal dierenasiel
Sport Midwest
Welzijnsplatform
Aanpak Covid-19-pandemie
Regionale ICT-visie