Ruimtelijke ordening

Huidige klimaatevoluties, de steeds groter wordende publieke en maatschappelijke aandacht voor duurzaamheid en klimaat en het bewust omgaan met energie en ruimte, toont het belang om op lokaal en regionaal vlak een visie te ontwikkelen over duurzaamheid en ruimtelijke ordening. Het gaat onder meer over visie en afspraken over bijvoorbeeld het plaatsen van winturbines, hergebruik van energie, inzetten op warmtenetwerken, …

Daarnaast is Midwest een combinatie van verstedelijkt, industrieel gebied en open ruimte. Deze combinatie is een absolute meerwaarde in dagdagelijks ruimtegebruik. Om de ruimte kwalitatief vorm te geven en in te richten, is er nood aan een visie. Zaken die hierbij zeker aan bod moeten komen zijn: gebruik van de fiets voor woon-werkverkeer en de nood aan fietsverbindingen die groene gebieden verbinden met locaties voor openbaar vervoer, en aandacht voor waterstructuur door de klimaatopwarming.