Ruimtelijke ordening en mobiliteit

Ruimtelijke ordening en mobiliteit zijn thema’s die de gemeentegrenzen overschrijden.

Contact

Adres
Spanjestraat 141/2 , 8800 Roeselare
dvv-midwest@midwest.be