Regiostrategie dak- en thuisloosheid

Regiostrategie 2015 en 2020

In de regio Midwest is er sinds 2015 een regiostrategie dak- en thuisloosheid waar er wordt ingezet op preventie, zorg en nazorg en intersectorale samenwerking. Er werd en wordt o.a. samengewerkt met alle betrokken actoren rond crisisopvang, het vermijden van uithuiszetting en woonbegeleiding.

20200630_Regiostrategiedak-thuisloosheidMidwest.pdf202,2 Kb(pdf)


Regiostrategie 2024

Met de resultaten van de telling van 2022 zal de regionale strategie dak- en thuisloosheid geactualiseerd en versterkt worden. Op die manier worden de verkregen cijfers maximaal benut om verandering te brengen in de onstabiele woonsituatie van deze getelde personen. Kom meedenken op de trefdag van 27/10/2023.

Trefdag regiostrategie 27/10/2023

Op vrijdag 27 oktober 2023 organiseerde DVV Midwest in samenwerking met haar regiopartners een trefdag over dak- en thuisloosheid. Johan Vandenbussche (Midwest) en Liesbet Mullie (CAW Centraal-West-Vlaanderen) lichtten de telling van 2022 en de evaluatie van de regiostrategie 2020 toe. Freek Spinnewijn (FEANTSA) gaf ons een kijk op de uitdagingen en evoluties van vandaag. Samen bouwden we a.d.h.v. thematafels aan actiepunten voor de nieuwe regiostrategie 2024.

Onderaan de pagina vind je een fotoverslag.

Resultaten telling 2022

De telling in de regio Midwest steunt op een ruime medewerking van diensten en instanties. Een 40-tal organisaties kon op de teldag dak- en thuisloze personen tellen. Dit zorgt er voor dat er een regio-breed overzicht  is samengesteld, waarbij zowel de steden als de meer landelijke gemeenten in beeld zijn gebracht.

Een greep uit de cijfers en profielkenmerken:

  • In totaal zijn 793 dak- en thuisloze personen geteld in regio Midwest, waarvan 549 volwassenen en 244 kinderen.
  • De cijfers bevestigen het bestaan van ‘verborgen’ dakloosheid: twee derde van het totaal aantal getelde personen verblijft bij familie of vrienden, in een niet-conventionele ruimte, in een instelling of in de eigen woning met dreigende uithuiszetting.  
  • 32,2% van de getelde personen zijn vrouwen. Deze vrouwen  brengen de nacht voornamelijk door in tijdelijke opvang voor thuisloze personen, bij familie of vrienden. Ze zijn de facto minder zichtbaar.
  • Het percentage kinderen ligt op 30,7 %. 58% van deze kinderen maakt deel uit van een gezin met minstens 3 minderjarige kinderen. Ze verblijven vooral in opvanghuizen, instellingen, tijdelijk bij familie of vrienden, of worden bedreigd met uithuiszetting. Ze slapen niet op straat, maar hun leefsituatie is zeer onstabiel.
  • 22,8% van het aantal getelde personen is jongvolwassen (16-25 jaar). Ze verblijven voornamelijk bij familie of vrienden (50,4%) en in opvang en tijdelijk verblijf (15,2%). Meer dan een derde van de jongvolwassenen is vrouw (37,6%).
  • Een groot deel van de dak- en thuisloze personen (73,9%) hebben te kampen met gezondheidsproblemen. Het gaat om een verslaving (34,9%), chronische gezondheidsproblemen (11,4%), mentale gezondheidsproblemen (31,6%), fysieke beperking (5%) en verstandelijke beperking (10,8%).
  • 1 op 4 dak- en thuisloze volwassenen heeft een inkomen uit werk. 59,4% van de personen beschikken over een vervangingsinkomen. Deze inkomens blijken onvoldoende zekerheid te geven op een stabiele woonplaats.

Het volledige cijferrapport en een beknopte infofiche voor de regio Midwest kan je hieronder raadplegen.

2022_Rapport_Dak- en thuislozentelling_Midwest.pdf3,1 Mb(pdf)

2022_Infofiche_Dak-en thuislozentelling_Midwest.pdf332 Kb(pdf)

Opzet van de telling

In opdracht van minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding en in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting voerde Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in 2022 een Point-in-time telling dak- en thuisloosheid uit in de regio Midwest.

De telling van dak- en thuisloze personen wordt georganiseerd omdat er op dit moment geen cijfers beschikbaar zijn over dak- en thuisloze personen in België. Om een effectief beleid te kunnen voeren zijn betrouwbare cijfers noodzakelijk: cijfers over zowel de omvang als de kenmerken van de doelgroep. Na een eerste telling eind 2020 in de steden Aarlen, Luik en Gent en in de provincie Limburg, was er een gelijkaardige oefening eind 2021 in de steden Charleroi en Namen, in Zuid-West-Vlaanderen en in de eerstelijnszone BraVio rond Vilvoorde. In 2022 werd er geteld in regio Midwest en in vijf andere regio’s in Vlaanderen, nl. in regio Middenkust, arrondissement Brugge, regio Waasland, regio Boom-Mechelen-Lier en welzijnszorg Kempen.

Een point-in-time telling betekent dat op één afgesproken moment alle dak- en thuisloze personen in kaart gebracht worden. De lokale partners vullen (met of zonder de dak- of thuisloze persoon) een korte vragenlijst in. Het succes van deze telling is afhankelijk van de samenwerking met lokale diensten en organisaties die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen met deze doelgroep.

Bij deze telling wordt dak- en thuisloosheid gedefinieerd volgens de Ethos - light typologie.

Foto's