Regioresultaten Bib22

9 bibliotheken van Midwest namen afgelopen jaar deel aan het grootschalig publieksonderzoek Bib22. In totaal namen 2740 respondenten deel aan het onderzoek in de regio. Uit de analyse van de resultaten kunnen we drie belangrijke conclusies trekken die we meenemen naar de toekomst: 

  1. De eerste stappen van de bibliotheken van Midwest om zich te profileren als kennis- en informatiecentra zijn gezet, maar de ambities zijn nog niet volledig gerealiseerd. Met subsidielijnen en bijhorende proeftuinen rond o.a. e-inclusie maken we hier als regio verder werk van in 2023. 
  2. De bibliotheek is een verhaal van ruimte geworden. De bibinfrastructuur is met andere woorden erg belangrijk. Mensen zien de bibliotheek van vandaag als een ontmoetingsplek. Heel wat bibliotheken van Midwest ondergaan momenteel dergelijke infrastructurele transities om dat 'derde plek'-gevoel te creëren. 
  3. Daarnaast maken bibbezoekers duidelijk een bewuste keuze voor de leenservice van de bib. Vanuit Midwest wordt dit sterk gestimuleerd dankzij de nauwe regionale samenwerking die het mogelijk maakt om met 1 bibpas in 14 bibliotheken ontleningen te doen.