Regionale visie sportinfrastructuur geselecteerd als doorbraakproject!

Het projectvoorstel van Sport Midwest om een regionale visie voor sportinfrastructuur uit te werken werd geselecteerd als doorbraakproject bij het labo Regiovorming.

Het Labo Regiovorming ging in april op zoek naar inspirerende regionale doorbraken, waarbij lokale besturen uit regio’s of subregio’s klaar waren om samen strategische doorbraken te realiseren. Per geselecteerde regionale doorbraak voorziet het Labo Regiovorming een cofinanciering van maximaal 25.000 euro om het project te realiseren.   

Sport Midwest wenst via de ontwikkeling van een regionale visie voor sportinfrastructuur de maatschappelijke rol van lokale besturen inzake bovenlokale sportinfrastructuur efficiënt te laten verlopen. 

Een bovenlokaal sportinfrastructuurplan zal hiaten in de bovenlokale infrastructuur bloot leggen. Voor deze tekorten kan met regionale financiering en ondersteuning gekoppeld aan Vlaamse subsidies, een oplossing gezocht worden. Gemeenten die samen investeren in bovenlokale sport, waardoor alle burgers bediend worden en een ruim aanbod ter beschikking krijgen, zou een grote doorbraak kunnen betekenen voor het regionaal efficiënt werken rond bovenlokale sport!