Regionale aanpak van huisvesting bij buitenlandse arbeiders

In de regio is er al geruime tijd overleg om te komen tot een regionale aanpak van huisvesting bij buitenlandse arbeiders.

De Midwest-besturen waren vragende partij om de huisvesting van buitenlandse arbeiders in de regio op een uniforme wijze aan te pakken. Dit biedt zekerheid voor de besturen, maar evengoed voor inwoners, eigenaars en huurders.

In overleg met de coördinatoren van de woonwinkels, de stad Roeselare en Tielt werd een procedure voor een regionale aanpak opgemaakt. Hierbij werd vertrokken van de analyse wat nodig is om de problematiek op het terrein effectief te kunnen aanpakken en handhaven. De lokale besturen willen voor deze doelgroep voorzien in een huisvestiging die kwalitatief wonen, op een veilige en menselijke manier, conform de Vlaamse Codex Wonen, mogelijk maakt.

In najaar 2021 en voorjaar 2022 werd de procedure en aanpak voorgesteld aan de verschillende actoren in het veld. In najaar 2022 worden eigenaars en huurder geïnformeerd. De uiteindelijke toepassing en handhaving is voorzien in 2023. 

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de woonwinkel.