Regionale aanpak van huisvesting bij buitenlandse arbeiders

In overleg met de coördinatoren van de woonwinkels en de Midwest-besturen, werd een regionale aanpak voor de huisvesting van buitenlandse arbeiders uitgewerkt.

De Midwest-besturen waren vragende partij om de huisvesting van buitenlandse arbeiders in de regio op een uniforme wijze aan te pakken. Dit zorgt voor duidelijkheid bij de besturen, inwoners, eigenaars en huurders.

Voor deze regionale aanpak is vertrokken van de analyse wat nodig is om de problematiek op het terrein effectief te kunnen aanpakken en handhaven. Het uitgangspunt is zorgen voor een huisvesting waarin kwalitatief wonen kan, op een veilige en menselijke manier, conform de Vlaamse Codex Wonen.

In najaar 2021 en het voorjaar 2022 werd de procedure en aanpak voorgesteld aan de verschillende diensten en partners. In najaar 2022 worden eigenaars en huurder geïnformeerd via de woonwinkels en de besturen. De uiteindelijke toepassing en handhaving is voorzien vanaf 2023, met een overgangsperiode.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de woonwinkels uit de regio: