Regionaal Collectieprofiel

Komende jaren schenkt erfgoedcel TERF extra aandacht aan erfgoedcollecties. Dit doen we aan de hand van een regionaal collectieprofiel. Maar wat bedoelen we hiermee?

Het regionaal collectieprofiel zal op thematische wijze beargumenteren welke collecties de regio bijzonder maken en welk cultureel erfgoed bijdraagt aan de regio-identiteit. Welke producten of gebruiken en gewoonten zijn uniek in onze regio? Of welke topstukken moeten we zeker bewaren? Het profiel formuleert een antwoord op deze vragen.

Samenkomst op 11 mei

Een regionaal collectieprofiel maken we niet alleen. Erfgoedcel TERF gaat hiermee aan de slag in een werkgroep erfgoedcollecties. Museumprofessionals, vrijwilligers uit de heemkundige kringen en onderzoekers bundelden hun krachten op 11 mei om over de kernthema’s te brainstormen. Het was een inspirerende voormiddag met een 15-tal deelnemers. We kregen een rijke bijdrage vanuit verschillende perspectieven en gaan hier komende maanden verder mee aan de slag.

Het eindresultaat zal dienen als leidraad bij verschillende acties van de erfgoedcel. Het stelt prioriteiten bij het inventariseren, registreren en digitaliseren van erfgoedcollecties. De thema’s dienen ook als referentie bij waarderen en herbestemmen. Kortom, het regionaal collectieprofiel geeft aan op welke thema's we de komende jaren willen inzetten.

Suggesties of vragen? Wil je hierover mee nadenken? Contacteer nele.coene@midwest.be

Foto's