Regionaal MAT

algemeen directeuren regio Midden-West-Vlaanderen

De algemeen directeuren uit de regio Midden-West-Vlaanderen worden nauw betrokken bij de intergemeentelijke samenwerking via het Midwestoverleg en DVV Midwest. Samen met de co√∂rdinator Midwest, vormen zij het regionaal managementteam. In de maandelijkse bijeenkomsten is er terugkoppeling over de gemaakte afspraken op het Midwestoverleg en genomen beslissingen door de bestuursorganen van de DVV Midwest. De vergaderingen worden voorbereid door een dagelijks bestuur. De adjunct algemeen directeuren sluiten eveneens aan.

Daarnaast verenigen de algemeen directeuren zich op Vlaams niveau in Exello.net.