Rationeel waterbeheer

Eind 2016 engageerden de Midwest-gemeenten zich om binnen hun bestuur rationeel met water om te gaan. Elk bestuur stelde hiertoe een verantwoordelijke aan.

Een aantal proefgemeenten maakten een checklist op. Door de verschillende zaken op de lijst toe te passen, kan al op een eenvoudige manier water bespaard worden.

Verder wordt het thema 'rationeel waterbeheer' binnen Midwest gevoed door een intervisiegroep. De bijenkomsten vinden telkens plaats in een ander bestuur dat een goede lokale praktijk toelicht. Ook andere relevante thema's zoals gebouwenbeheer, aanpassen van verlichting, gebruik van zonnepanelen komen tijdens deze intervisies aan bod.