Projecten

Midwest zet in op verschillende sportprojecten. Ontdek hieronder het regionaal plan en masterplan bovenlokale sportinfrastructuur Midwest. 

Regionaal plan

Lokale besturen vinden de regio een erg nuttige en pragmatische schaal voor afstemming en samenwerking op vlak van bovenlokale materie. Samen als regio stappen zetten en vooruitgaan inzake een duurzame bovenlokale sportbeleving is de insteek van Sport Midwest. Zo willen we het welzijn van de burgers in de regio verbeteren.  

 

Lees hier het regionaal plan

 

Masterplan bovenlokale sportinfrastructuur Midwest

De bedoeling van het masterplan bovenlokale sportinfrastructuur Midwest is om de maatschappelijke rol van lokale besturen inzake bovenlokale sportinfrastructuur efficiënt te laten verlopen.

Door de opmaak van een masterplan bovenlokale sportinfrastructuur voor de regio Midwest realiseerden we: 

  • De definiëring van bovenlokale sportinfrastructuur
  • Een beschrijving van de huidige en toekomstige situatie
  • Bepalen van de toekomstvisie en strategische doelen
  • Een beschrijving van de gewenste toekomstige situatie
  • De ontwikkeling van een implementatieplan voor de infrastructurele prioriteiten (o.a. gebiedsdekkend zwemwaterplan, hockeyveld en indoor skate-infrastructuur) en quick wins (o.a. MTB-routes, ruiterroutes…)  

 

Lees hier het masterplan