Dialoogdag voor de zorg- en erfgoedsector

In de voormiddag delen we de projectresultaten en laten we enkele inspirerende ervaringsdeskundigen uit zowel de ouderenzorg als de erfgoedsector aan het woord. Na de lunch maak je op onze beurs kennis met enkele voorbeelden van het reminiscentieaanbod in Vlaanderen. In de namiddag voorzien we een verdiepend keuzeprogramma dat beide sectoren linkt en inspireert om met herinneringen en erfgoed aan de slag te gaan.

Plenair gedeelte (10u00 – 12u00)

 • Welkomstwoord door de Brugse Schepen van Cultuur Nico Blontrock

 • Dieper graven in het geheugen (Margot Logier – Erfgoedcel Brugge en Erfgoedcel TERF)
  Door middel van drie proeftuinen zochten Erfgoedcel Brugge en Erfgoedcel TERF naar mogelijkheden om het uitleenaanbod voor ouderen en personen met dementie te verdiepen en te verrijken. Zo werden vijf nieuwe, compacte herinneringspakketten samengesteld, die vooral gericht zijn op één-op-één contacten. Ze kunnen zowel gebruikt worden door zorgmedewerkers, mantelzorgers als door kleinkinderen met hun grootouders. Margot stelt deze ‘mijmerdozen’ alsook de resultaten van de proeftuinen voor.

 • Cultureel erfgoed binnen de zorg (Liesa Rutsaert – Huis van Alijn)
  Liesa is medewerker inclusie en outreach bij het Gentse Huis van Alijn. Ze vertelt over het groeiende aantal initiatieven waarbij cultureel erfgoed wordt ingezet binnen de zorg. Welke initiatieven zijn er zoal in het buiten- en binnenland? Welke nieuwe erfgoedmethodieken worden er ingezet? Waar hebben we in Vlaanderen nood aan? En wat zijn de toekomstplannen?

 • Van alle tijden (Geert Souvereyns – Musea Brugge)
  Laatstejaars secundair onderwijs trokken voor dit project van Musea Brugge naar drie woonzorgcentra. Samen met de leerlingen bundelden de bewoners herinneringen die zij willen doorgeven aan volgende generaties tot de mini-expo ‘Van alle tijden’. Geert toont aan hoe cultureel erfgoed de band tussen generaties nauwer helpt aanhalen en de overdracht van levensverhalen kan stimuleren.

 • Ergotherapeut voor de klas (Yessie Vanderhispallie – WZC Sint-Camillus)
  Inzetten op een positieve genuanceerde beeldvorming rond dementie begint vroeg. Daarom ontwikkelden de West-Vlaamse expertisecentra dementie Foton en Sophia een verteltas dementie voor het onderwijs. Yessie Vanderhispaillie, ergotherapeut en referentiepersoon dementie, wisselde het woonzorgcentrum enkele uurtjes in voor de klas. Ze deelt haar ervaringen en aanbevelingen met ons.

Lunch (12u00-13u00) en aansluitend reminiscentiebeurs (13u00-13u45)

Op onze beurs stellen we de nieuwe mijmerdozen van Erfgoedcel Brugge en Erfgoedcel TERF voor, maar je kan ook het bestaande reminiscentieaanbod van de erfgoedcellen en van partners VIVES Spellenlab, BronMarion, Zorgbib Rode Kruis Vlaanderen en KADOC verkennen.
Wil je zelf ook een plaatsje innemen op onze reminiscentiebeurs? Stuur dan voor 30 september een mailtje naar margot.logier@brugge.be.

Keuzeprogramma (13u45 – 16u00)

Herinneringen ophalen in woonzorgcentrum Regina Coeli (heen- en terugrit met NostalBus*)

Tijdens deze vertelnamiddag ga je in een kleine groep samen met de bewoners van WZC Regina Coeli herinneringen ophalen. Je gaat dus aan de slag met de nieuwe mijmerdozen ‘Verliefd, verloofd, getrouwd’, ‘De koers’, ‘Aan zee’, ‘De kermis’ of ‘De tuin’. En vermits de dag in het teken van herinneringen staat, voorzien we transport van en naar het WZC met een historische lijnbus.

(*Over NostalBus: deze vzw heeft als voornaamste doelstelling het bewaren, restaureren, rijvaardig maken en houden van historische lijnbussen uit de periode 1977-1991.)

OF keuze uit twee van onderstaande sessies:

 • Workshop ‘Multi Sensory Storytelling (MSST)’ – Leen Bouckaert (Ondersteuningscentrum ergotherapie, Arteveldehogeschool) Deze methodiek, die vooral baat heeft bij personen met dementie, combineert het vertellen van een herinneringsverhaal voor volwassenen met het aanbieden van prikkels. Leen geeft je tijdens deze workshop tips en tricks om zelf met MSST aan de slag te gaan.
 • Workshop ‘Storytelling met zorgerfgoed’ (KADOC en Museum Dr. Guislain) Hoe kan je het (zorg)erfgoed van je organisatie integreren in de eigen werking? We bekijken hoe je dit materiaal kan gebruiken voor concrete sessies rond ‘object handling’ en ‘storytelling’. We putten daarvoor uit eigen ervaringen met senioren met een verstandelijke beperking.
 • Inspiratiesessie ‘Met de KOERSbus naar woonzorgcentra’ – Stefanie Lietaert (KOERS) De KOERSbus, het museum op wielen van KOERS, organiseerde afgelopen zomer een lokale ronde langs alle woonzorgcentra in Roeselare. Het werd een nostalgische trip naar de kermiskoersen van weleer. Wat bracht dat zoal teweeg in het woonzorgcentrum? Publieksmedewerker Stefanie deelt haar ervaringen.
 • Inspiratiesessie ‘Tuintherapie’ – Katrien Danneels (student tuintherapie) Bij tuintherapie wordt de tuin als middel ingezet voor het verbeteren van het welzijn van de bewoners. Tijdens deze sessie krijg je meer inzicht de voordelen en de meerwaarde van betekenisvolle groenactiviteiten binnen de ouderenzorg. Je krijgt een aantal praktijkvoorbeelden voorgeschoteld die je kunnen verder helpen om zelf aan de slag te gaan binnen je voorziening.
 • Uitwisseling ‘Migratie- en cultuursensitieve reminiscentie’ - Nadia Babazia (Red Star Line Museum) Een toenemend aantal ouderen met dementie heeft een migratie-achtergrond. Psycho-sociale zorginterventies, zoals reminiscentie, worden steeds vaker bij personen met dementie ingezet als een manier om de levenskwaliteit te behouden. Toch ontbreekt momenteel vaak nog een migratie- en cultuursensitieve reminiscentieaanpak die rekening houdt met de specifieke context van ouderen met dementie met een migratie-achtergrond. Publieksmedewerker Nadia deelt enkele inzichten uit het lopend onderzoeksproject van de Karel De Grote Hogeschool rond migratie- en cultuursensitieve reminiscentie. Daarnaast nemen we de tijd om eigen ervaringen met elkaar te delen. Welke rol kan je als erfgoedorganisatie spelen bij de ontwikkeling van cultuursensitief reminiscentie materiaal? Welke nood is er binnen jouw organisatie?

Klik hier om je in te schrijven.