Werking Sport Midwest

Sport Midwest is het sportplatform van Midwest.

Het Midwestoverleg krijgt input vanuit de thematische clusters en de intervisiegroepen. De clusters werken beleidsbepalend en zijn samengesteld uit één of meerdere burgemeesters (voorzitters), schepenen en een aantal inhoudelijke experten. Er zijn 9 verschillende clusters en onder de cluster Sport kan je Sport Midwest terugvinden.

Sport Midwest heeft één coördinator en 16 lokale aanspreekpunten of antennes. Iedere gemeente of stad is dus verankerd binnen de werking. Maandelijks is er een overleg en een terugkoppeling van dat overleg naar de cluster cultuur en vrije tijd.

Ieder aanspreekpunt is nauw betrokken bij de werking en is trekker van een bepaald aanbod of dienstverlening.