Oostrozebeke

Dienstverlening

Intergemeentelijke GIS-coördinator (regionaal)
Intergemeentelijke ICT medewerker (structureel)
Intergemeentelijke toezichthouder (structureel)
Intergemeentelijke renovatiecoach (structureel)
Intergemeentelijke preventiewerker gezondheid (structureel)
Gemeenschappelijke dienst voor interne preventie op het werk (aanvraag ingediend)
Cluster cultuur & vrije tijd
Deelname intervisiegroepen Midwest

Projecten

Digitaal stedenbouwkundige informatie
Aankopen

  • Papier
  • Verkeersborden
  • Elektronische maaltijdcheques (trekker - gemeente + OCMW)

Gezamenlijk onderhoud hydranten
Wijk-werken
Eéngemaakt bibliotheeksysteem 

Beleidsmatige samenwerking

Strategisch plan Midwest 2020 - 2025
Regierol sociale economie
Socio-economische streekvisie
Vervoerregio
Eerstelijnszones
Geïntegreerd breed onthaal
Rationeel waterbeheer
Traject inkanteling BIE
Sport Midwest
Welzijnsplatform
Aanpak Covid-19-pandemie
Regionale ICT-visie